HP LaserJet P2035 Printer series - Pagalbos ir gaminio būsenos informacijos gavimas

background image

Pagalbos ir gaminio būsenos informacijos gavimas

Norėdami atlikti šias užduotis, atidarykite spausdintuvo tvarkyklę ir spustelėkite skirtuką Services
(paslaugos).

Kaip

Atliktini veiksmai

Gauti gaminio pagalbos informaciją ir užsisakyti medžiagas
internete

Išskleidžiamajame sąraše Internet Services (interneto
paslaugos) pasirinkite palaikymo parinktį ir spustelėkite Go!
(eiti!)

Informacinių puslapių spausdinimas

Laukelyje Print Information Pages (informacinių puslapių
spausdinimas) iš išskleidžiamo sąrašo parinkite vieną iš
puslapių ir spustelėkite mygtuką Print (spausdinti).

Informacija apie gaminio būsenos lemputes

Norėdami atidaryti valdymo skydelio lempučių simuliatorių,
laukelyje Device Services (įrenginio paslaugos) spustelėkite
piktogramą. Norėdami sužinoti apie gaminio būseną, galite
parinkti lempučių mirksėjimo schemą.

56

8 skyrius Spausdinimo užduotys

LTWW