HP LaserJet P2035 Printer series - Spausdinimo darbo sustabdymas programinėje įrangoje

background image

Spausdinimo darbo sustabdymas programinėje įrangoje

Išsiuntus spausdinimo darbą, ekrane trumpam atsiranda dialogo langas, suteikiantis galimybę atšaukti
spausdinimo darbą.

Jei naudodamiesi programine įranga į gaminį išsiuntėte kelias užklausas, jos gali būti įtrauktos į
spausdinimo eilę (pvz., „Windows Print Manager“). Specialių instrukcijų, kaip atšaukti spausdinimo
užklausą kompiuteriu, ieškokite programinės įrangos dokumentacijoje.

Jei spausdinimo darbas laukia spausdinimo eilėje arba spausdinimo kaupoje, pašalinkite spausdinimo
darbą iš jų.

1.

„Windows XP“ ir „Windows Server 2003“ (naudojant numatytąjį meniu „Start“ (pradėti)
vaizdą):
spustelėkite „Start“ (pradėti), „Settings“ (nustatymai) ir „Printers and
Faxes“ (spausdintuvai ir faksai)
.

arba

„Windows 2000“, „Windows XP“ ir „Windows Server 2003“ (naudojant meniu „Classic
Start“ (įprasta pradžia) vaizdą):
spustelėkite „Start“ (pradėti), „Settings“ (nustatymai) ir
„Printers“ (spausdintuvai).

arba

„Windows Vista“: spustelėkite „Start“ (pradėti), „Control Panel“ (derinimo pultas) ir tada
kategorijoje „Hardware and Sound“ (techninė įranga ir garsas) spustelėkite
„Printer“ (spausdintuvas).

2.

Spausdintuvų sąraše sukart spustelėkite šio spausdintuvo pavadinimą ir atidarykite spausdinimo
eilę arba kaupą.

3.

Pasirinkite spausdinimo darbą, kurį norite pašalinti, ir paspauskite

„Delete“ (šalinti)

.

52

8 skyrius Spausdinimo užduotys

LTWW