HP LaserJet P2035 Printer series - Palaikomi tinklo protokolai

background image

Palaikomi tinklo protokolai

Gaminys palaiko TCP/IP tinklo protokolą. Tai yra plačiausiai naudojamas ir priimtas tinklo protokolas.
Daugelis tinklo paslaugų naudoja šį protokolą. Šis gaminys taip pat naudoja IPv4 ir IPv6. Toliau
esančioje lentelėje pateiktas gaminio naudojamų tinklo paslaugų/protokolų sąrašas.

5-1 Lentelė

Spausdinimas

Paslaugos pavadinimas

Aprašymas

„port9100“ (tiesioginis režimas)

Spausdinimo paslauga

„Line printer daemon“ (LPD)

Spausdinimo paslauga

5-2 Lentelė

Gaminio aptikimas tinkle

Paslaugos pavadinimas

Aprašymas

SLP (paslaugos vietos protokolas)

Įrenginio aptikimo protokolas, naudojamas norint padėti
surasti ir konfigūruoti tinklo įrenginius. Pirmiausiai naudojamas
„Microsoft“ programinės įrangos programose.

mDNS (daugiaadresio domeno pavadinimo paslauga – taip
pat žinomas kaip „Rendezvous“ arba „Bonjour“)

Įrenginio aptikimo protokolas, naudojamas norint padėti
surasti ir konfigūruoti tinklo įrenginius. Pirmiausiai naudojamas
„Apple Macintosh“ programinės įrangos programose.

5-3 Lentelė

Pranešimų siuntimas ir tvarkymas

Paslaugos pavadinimas

Aprašymas

HTTP (hiperteksto perdavimo protokolas)

Leidžia interneto naršyklėms jungtis prie integruoto interneto
serverio.

EWS (integruotasis interneto serveris)

Leidžia vartotojui tvarkyti gaminį, naudojant interneto naršyklę.

SNMP (paprastas tinklo tvarkymo protokolas)

Naudoja gaminio tvarkymo tinklo programas. Gali būti
naudojami SNMP V1, V2 ir standartinės MIB-II (tvarkymo
informacijos bazė) objektai.

5-4 Lentelė

IP adresavimas

Paslaugos pavadinimas

Aprašymas

DHCP (dinaminis pagrindinio kompiuterio konfigūravimo
protokolas)

Skirtas automatiškai priskirti IP adresą. DHCP serveris
gaminiui suteikia IP adresą. Paprastai nereikia vartotojo
intervencijos, kad gaminys iš DHCP serverio gautų IP adresą.

LTWW

Tinklo konfigūracija

29

background image

Paslaugos pavadinimas

Aprašymas

BOOTP („bootstrap“ protokolas)

Skirtas automatiškai priskirti IP adresą. BOOTP serveris
gaminiui suteikia IP adresą. Reikia, kad administratorius įvestų
gaminio MAC techninės įrangos adresą BOOTP serveryje,
norint, kad iš to serverio gaminiui būtų suteiktas IP adresas.

Automatinis IP

Skirtas automatiškai priskirti IP adresą. Jei nėra nei DHCP
serverio, nei BOOTP serverio, ši paslauga gaminiui leidžia
generuoti unikalų IP adresą.