HP LaserJet P2035 Printer series - Rodyklė

background image

Rodyklė

Simboliai/skaitmenys

1 dėklas

įdėjimas 41
popieriaus strigtys 94
talpa 39

2 dėklas

įdėjimas 42
popieriaus strigtys 95
talpa 39

„EconoMode“ nustatymas 48
„FastRes“ 3
„HP Jetdirect“ spausdinimo serveris

gaminių numeriai 115

„HP SupportPack“ 124
„Jetdirect“ spausdinimo serveris

gaminių numeriai 115

„Linux“ tvarkyklės 112
„Macintosh“

problemos, problemų

sprendimas 109

tvarkyklės, problemų

sprendimas 109

USB kortelė, problemų

sprendimas 110

„Macintosh“ tvarkyklės nustatymai

vandens ženklai 23

„PostScript“ spausdintuvo aprašo

(PPD) failai

problemų sprendimas 109

„Quick Sets“ 53
„Spool32“ klaidos 108
„SupportPack“, HP 124
„Windows“

palaikomos operacinės

sistemos 10

„Windows“ programinė įranga 14

A

A6 dydžio popieriaus dėjimas 42
akustinės specifikacijos 127

alternatyvaus firminio blanko

režimas 57

aplinkos apsaugos programa 131
aptarnavimas

gaminio supakavimas iš

naujo 124

aptarnavimo sutartys 124
atitikimo deklaracija 134
atmintis

DIMM, sauga 63
pridėta 20

atšaukimas

spausdinimas 52

atvirukai

išvedimo skyrius,

pasirinkimas 45

B

Bandomasis puslapis 60
baterijos yra 133
Bendroji apsaugos nuo klaidos

išimčių OE 108

būsena

Macintosh skirtukas Services

(paslaugos) 24

būsenos lemputės švietimas 83

D

darbo aplinka

specifikacijos 128

dažai

baigiasi 100
dėmės 101
išsklaidyti 104
netaisyklingos dažų

dėmės 102

perskirstymas 66
taškeliai 70, 100

dažų kasetės . Žr. spausdinimo

kasetės

dažų perskirstymas 66
derinimo pultas

aprašymas 7

dėklai

dvipusis spausdinimas 24
konfigūravimas 44
popieriaus orientacija 41
talpa 39
vieta 4

DIMM

priėjimas 4

dokumentų dydžio keitimas

Windows 54

dokumentų mastelio pasirinkimas

Windows 54

drėgmė

problemos sprendimas 99
specifikacijos 128

dvipusis spausdinimas

Macintosh 24
„Windows“ 54

taip pat žr. spausdinimas

dupleksu

E

eksploatacijos medžiagos

autentifikavimas 64

eksploatacinės medžiagos

gaminių numeriai 115
keitimo intervalai 64
ne HP 64, 90
perdirbimas 131
spausdinimo kasečių

keitimas 67

užsakymas 114
užsakymo pranešimas 89

eksploatacinių medžiagų

padirbinėjimas 64

Eksploatacinių medžiagų būsenos

puslapis 60

LTWW

Rodyklė 139

background image

eksploatacinių medžiagų įdėjimo

pranešimas 89

eksploatacinių medžiagų užsakymo

pranešimas 89

eksploatavimo medžiagos

pakeitimo pranešimas 89

eksploatavimo medžiagų keitimo

pranešimas 89

elektros duomenys 127
EPS failai, problemų

sprendimas 110

Ethernet kortelės, gaminių

numeriai 115

etiketės

išvedimo skyrius,

pasirinkimas 45

Europos Sąjunga, atliekų

išvežimas 133

EWS. Žr. integruotasis interneto

serveris

F

firminis blankas, įdėjimas 57
fizinės specifikacijos 126
formuotuvas

sauga 63

funkcijos 2, 3

G

galia

naudojimas 127

galinis išvedimas

skyrius, vieta 4
spausdinimas į 45

gaminio aplinka

problemos sprendimas 99
specifikacijos 128

gaminio užrakinimas 63
gaminių numeriai

spausdinimo kasetės 115

gaminių palyginimas 2
gaminys be gyvsidabrio 133
garantija

gaminys 118
išplėstoji 124
kliento atliekamas

taisymas 122

licencija 120
spausdinimo kasetės 119

gulsčia orientacija

nustatymai, „Windows“ 54

H

HP operatyvi pagalba

vartotojui 123

HP pranešimų apie sukčiavimą

specialioji telefono linija 64

HP spausdintuvo įrankis 21
HP-UX programinė įranga 17

I

Informacija skirtukas (įterptinis Web

serveris) 61

informaciniai puslapiai

Bandomasis puslapis 60
Eksploatacinių medžiagų

būsenos puslapis 60

Konfigūracijos puslapis 60

integruotas interneto serveris 16,

21

interneto svetainės

eksploatacinių medžiagų

užsakymas 114

Interneto svetainės

medžiagų saugos duomenų

lapas (MSDL) 133

„Linux“ pagalba 112

interneto svetainių

pranešimai apie

sukčiavimą 64

IP adresas

gali būti naudojami

protokolai 29

konfigūravimas rankiniu

būdu 31

„Macintosh“, problemų

sprendimas 109

išankstiniai nustatymai

(Macintosh) 22

išmetimas, kai

nebenaudojama 133

išmetimas, nebenaudojama 133
išplėstoji garantija 124
išvedimo kokybė. Žr. spausdinimo

kokybė

Įdėtasis tinklo serveris (EWS)

eksploatacinių medžiagų

užsakymas 62

Networking (tinklo parametrų)

skirtukas 62

Settings (parametrų)

skirtukas 62

įjungimo/išjungimo jungiklis,

vieta 4

įrenginio aptikimas tinkle 29
įrenginio būsena

Macintosh skirtukas Services

(paslaugos) 24

įrenginio pakavimas 124
įrenginio siuntimas 124
įrenginio supakavimas iš

naujo 124

Įterptinis Web Server (EWS)

Informacija skirtukas 61

Įterptinis web serveris (EWS)

naudojimas 61

Įterptinis Web serveris (EWS)

gaminio palaikymas 62
sauga 62

įvedimo dėklas

spausdinimo medžiagų

įdėjimas 42

J

Japonijos VCCI pareiškimas 135
juodraščio spausdinimas 48

K

kabeliai

USB, trikčių šalinimas 105

kaitintuvas

klaidos 89

Kanados DOC taisyklės 135
kas savaitę vietoje atliekamas

aptarnavimas 124

kasetės

autentifikavimas 64
autentiškos HP 64
funkcijos 3
gaminių numeriai 115
garantija 119
keitimas 67
keitimo intervalai 64
ne HP 64, 90
pakeitimo pranešimas 89
saugojimas 64
srities valymas 69
užsakymo pranešimas 89

140 Rodyklė

LTWW

background image

kasetės, spausdinimo

Macintosh būsena 24

keisti dokumentų dydį

Macintosh 22

keisti dokumentų skalę

Macintosh 22

keli puslapiai lape

„Windows“ 54

kitą dieną vietoje atliekamas

aptarnavimas 124

klaidos pranešimas puslapis per

daug sudėtingas 90

klientų aptarnavimas

gaminio supakavimas iš

naujo 124

„Linux“ 112

kokybė. Žr. spausdinimo kokybė
Konfigūracijos puslapis 60
kopijos, skaičius

Windows 57

kortelės

išvedimo skyrius,

pasirinkimas 45

kova su padirbtomis

eksploatacinėmis
medžiagomis 64

kryptis

dedamas popierius 41

L

laikmena

pasirinkto dydžio, Macintosh

nustatymai 22

pirmas puslapis 22
puslapių lape 23

laikmenos

palaikomi formatai 35

lankstinukų spausdinimas 56
lemputės švietimas 83
Licencija, programinė įranga 120
Linux programinė įranga 17
lygiagrečioji jungtis 28
lygiagretus laidas, detalės

numeris 115

lygiagretūs prievadai

palaikomi 3

M

Macintosh

HP spausdintuvo įrankis 21

keisti dokumentų dydį 22
pagalba 123
palaikomos operacinės

sistemos 20

programinė įranga 20
tvarkyklės nustatymai 20, 22

Macintosh tvarkyklės nustatymai

pasirinkto dydžio popierius 22
skirtukas Services

(paslaugos) 24

maitinimas

jungiklis, vieta 4
trikčių šalinimas 80

matmenys, gaminys 126
mažo formato popierius,

spausdinimas ant 45

medžiagų būsena skirtukas

Services (paslaugos)

Macintosh 24

medžiagų būsena, skirtukas

Services (paslaugos)

Windows 56

medžiagų saugos duomenų lapas

(MSDL) 133

model number 134
modeliai, funkcijų palyginimas 2
modelio numeris 5

N

n daugiau spausdinimas 23
n viename spausdinimas

„Windows“ 54

ne HP eksploatacinės

medžiagos 64, 90

Neleistinosios operacijos

klaidos 108

nenaudotos medžiagos 133
nestandartiniai popieriaus

dydžiai 37

Networking (tinklo parametrų)

skirtukas (įdėtasis tinklo
serveris) 62

numatytieji nustatymai,

atkūrimas 82

nustatymai

pirmumas 12
spausdinimas tinkle 30
tvarkyklės 13, 20
tvarkyklės išankstiniai

nustatymai (Macintosh) 22

O

orientacija

nustatymai, „Windows“ 54

P

padirbtos eksploatacinės

medžiagos 64

paėmimo volelis

1 dėklas 71
2 dėklas 75

pagalba

internete 56, 123
„Linux“ 112

pagalba internete 123
pagalba klientams

internete 123

palaikomos laikmenos 35
palaikomos operacinės

sistemos 3, 10, 20

papildomos spausdinimo parinktys

Windows 57

pareiškimai apie lazerio

saugumą 135

pareiškimai apie saugumą 135
Pareiškimas apie Korėjos

EMI 135

pasirinkto dydžio popieriaus

nustatymai

Macintosh 22

PCL tvarkyklės 11
perdirbimas

HP spausdinimo medžiagų

grąžinimo ir aplinkos apsaugos
programa 132

pirmas puslapis

naudokite skirtingą

popierių 22

pirmumas, nustatymai 12
popieriaus

dydis, pasirinkimo 44
tipas, pasirinkimas 44

popieriaus kelias

popieriaus strigtys 92

Popieriaus paėmimo klaidos

pranešimas 90

popieriaus strigtys. Žr. strigtys
popierius

A6 dydis, dėklo

reguliavimas 42

dydis, pasirinkimas 53

LTWW

Rodyklė 141

background image

nestandartiniai dydžiai 37
palaikomi formatai 35
palaikomi tipai 38
pasirinktinis dydis,

pasirinkimas 53

pasirinkto dydžio, Macintosh

nustatymai 22

pirmas ir paskutinis puslapis,

kitokio popieriaus
naudojimas 53

pirmas puslapis 22
problemų sprendimas 99
puslapių lape 23
tipas, pasirinkimas 53
viršeliai, kitokio popieriaus

naudojimas 53

popieriusį

dėjimo orientacija 41

PostScript spausdintuvo aprašo

(PPD) failai

pridėti 20

PPD

pridėti 20
problemų sprendimas 109

pranešimų apie sukčiavimą

specialioji telefono linija 64

priedai

gaminių numeriai 115
užsakymas 114

prieinamumo funkcijos 3
prievadai

palaikomi 3, 5
problemų sprendimas

„Macintosh“ 110

priežiūros sutartys 124
problemos sprendimas

aplinka 99

problemų sprendimas

būsenos rodikliai 83
EPS failai 110
išvedimo kokybė 99
popierius 99
„Linux“ 112
„Macintosh“ problemos 109

taip pat žr. sprendimas; trikčių

šalinimas

procesoriaus sparta 3
programinė įranga

HP spausdintuvo įrankis 21

integruotas interneto

serveris 16, 21

Macintosh 20
nustatymai 12
palaikomos operacinės

sistemos 10, 20

pašalinimas, skirtas

„Windows“ 14

Programinės įrangos licencinė

sutartis 120

protokolai, tinklai 29
puslapiai

lape, „Windows“ 54
lėtai spausdinami 105
nespausdinami 105
tušti 105

puslapių lape 23
puslapių tvarka, keitimas 57

R

raiška

funkcijos 3
problemų sprendimo

kokybė 99

ryšio spartos nustatymas 31

S

saugojimas

spausdinimo kasetės 64

saugos savybės 63
Settings (parametrų) skirtukas

(įdėtasis tinklo serveris) 62

skaidrės

išvedimo skyrius 45

skenerio klaidos pranešimas 89
Skirtukas Services (paslaugos)

Macintosh 24

skyriai, išvedimas

vieta 4

skyriai, išvestis

pasirinkimas 45
talpa 39

Solaris programinė įranga 17
solving

banguotas 103
išlenktas 103

spalvotas tekstas

spausdinimas juodai 57

spausdinimas

Bandomasis puslapis 60

Eksploatacinių medžiagų

būsenos puslapis 60

Konfigūracijos puslapis 60
lankstinukai 56
prijungimas prie tinklo 30
rankinis įvedimas 43
trikčių šalinimas 105

spausdinimas dupleksu

Macintosh 24
„Windows“ 54

taip pat žr. dvipusis

spausdinimas

spausdinimas popierių įvedant

rankiniu būdu 43

spausdinimo kasečių keitimas 67
spausdinimo kasetės

autentifikavimas 64
autentiškos HP 64
dažų perskirstymas 66
funkcijos 3
gaminių numeriai 115
garantija 119
keitimas 67
keitimo intervalai 64
Macintosh būsena 24
ne HP 64, 90
pakeitimo pranešimas 89
perdirbimas 131
saugojimas 64
srities valymas 69
srityje esančios popieriaus

strigtys 92

užsakymo pranešimas 89

spausdinimo kokybė

aplinka 99
banguotas 103
dažų dėmės 101
dažų taškeliai 100
gerinimas 100
išlenktas 103
išsklaidyti dažai 104
įžambus atspaudas 103
netaisyklingos dažų

dėmės 102

neteisingos formos

ženklai 102

per šviesus ar išblukęs

atspaudas 100

pilkas fonas 101
popierius 99

142 Rodyklė

LTWW

background image

praleistos (tuščios) vietos 101
problemų sprendimas 99
raukšlės 103
reguliuoti spausdinimo

tankį 99

strigtys, po 99
suglamžytas 103
vertikalios linijos 101
vertikalūs pasikartojantys

defektai 102

spausdinimo kokybės

gerinimas 100

spausdinimo medžiaga

spausdinimas rankiniu

būdu 43

spausdinimo medžiagų įdėjimas

1 dėklas 41
2 dėklas 42
A6 dydžio popierius 42

spausdinimo tankis

reguliavimas 99

spausdinimo užduotys 51
spausdinimo užklausos

atšaukimas 52

spausdinimo užklausos

pristabdymas 52

spausdinimo užklausos

sustabdymas 52

spausdinti ant abiejų pusių

„Windows“ 54

spausdintuvas

derinimo pultas 7

spausdintuvo informacijos puslapiai

Bandomasis puslapis 60
Eksploatacinių medžiagų

būsenos puslapis 60

Konfigūracijos puslapis 60

speciali spausdinimo medžiaga

reikalavimai 40

specialus popierius

reikalavimai 40

specifikacija

elektra ir akustika 127

specifikacijos

darbo aplinka 128
fizines 126
funkcijos 3

sprendimas

dažų dėmės 101
dažų taškeliai 70, 100

išsklaidyti dažai 104
įžambus atspaudas 103
netaisyklingos dažų

dėmės 102

neteisingos formos

ženklai 102

per šviesus ar išblukęs

atspaudas 100

pilkas fonas 101
praleistos (tuščios) vietos 101
raukšlės 103
suglamžytas 103
tiesioginio ryšio

problemos 106

tinklo problemos 106
vertikalios linijos 101
vertikalūs pasikartojantys

defektai 102

taip pat žr. problemų

sprendimas; trikčių šalinimas

statmena orientacija

nustatymai, „Windows“ 54

storas popierius

išvedimo skyrius,

pasirinkimas 45

strigčių šalinimas

1 dėklas 94
2 dėklas 95
popieriaus kelias 92
spausdinimo kasetės sritis 92
tiesaus traukimo kelias 97
vietos 92
viršutinis išvedimo skyrius 97

taip pat žr. strigtys

strigtys

dažnai pasitaikančios

priežastys 91

klaidų pranešimai 90
spausdinimo kokybė po 99
vietos 92

taip pat žr. strigčių šalinimas

Suomijos pareiškimas apie lazerio

saugumą 135

Svetainės

pagalba klientams 123
Pagalba Macintosh

klientams 123

svoris, gaminys 126

Š

šiurkštus popierius

išvedimo skyrius,

pasirinkimas 45

šrifrai

pridėti 3

šriftai

EPS failai, problemų

sprendimas 110

T

TCP/IP

palaikomi protokolai 29

techninė pagalba

internete 123
„Linux“ 112

techninė priežiūra

gaminio supakavimas iš

naujo 124

techninis aptarnavimas

gaminio supakavimas iš

naujo 124

temperatūros specifikacijos 128
tiesaus traukimo popieriaus kelias

popieriaus strigtys 97

tiesioginis popieriaus išvesties

kelias 45

tinklai

konfigūracija 29

tinklas

gaminio aptikimas 29
IP adreso konfigūracija 31
nustatymai, keitimas 30
nustatymai, peržiūrėjimas 30
palaikomi protokolai 29
prievadas, nustatymas 30
ryšio spartos nustatymas 31
slaptažodis, keitimas 31
slaptažodis, nustatymas 31

tinklo prievadas

palaikomi 3

Tinklo serveris, įdėtasis 61
tinklo valdymas 30
tylusis režimas

įjungimas 49

trikčių šalinimas

patikrinimų sąrašas 80
popieriaus paėmimas (1

dėklas) 71

LTWW

Rodyklė 143

background image

popieriaus paėmimas (2

dėklas) 75

popieriaus strigtys 92, 94,

95, 97

puslapiai lėtai

spausdinami 105

puslapiai nespausdinami 105
tiesioginio ryšio

problemos 106

tinklo problemos 106
tušti puslapiai 105
USB kabeliai 105

taip pat žr. sprendimas;

problemų sprendimas

tušti puslapiai

trikčių šalinimas 105

tvarkyklės

išankstiniai nustatymai

(Macintosh) 22

Macintosh nustatymai 22
nustatymai 12, 13, 20
palaikoma 11
popieriaus tipai 38
pridėtos 3
Windows, atidarymas 53
„Macintosh“, problemų

sprendimas 109

„Quick Sets“ („Windows“) 53

U

UNIX programinė įranga 17
USB jungtis 28
USB kabelis, gaminio

numeris 115

USB prievadai

palaikomi 3

USB prievadas

problemų sprendimas

„Macintosh“ 110

trikčių šalinimas 105

užsakymai

gaminių numeriai 115

užsakymas

eksploatacinės medžiagos ir

priedai 114

V

valdymo pultas

būsenos rodikliai 83

nustatymai 12
valymo puslapis,

spausdinimas 70

valdymo skydelis

vieta 4

valymas

paėmimo volelis (1 dėklas) 71
paėmimo volelis (2 dėklas) 75
popieriaus kelias 70
spausdinimo kasetės sritis 69
spausdintuvas 69

vandens ženklai

Windows 54

variklio ryšio klaidos

pranešimas 89

vietoje atliekamo aptarnavimo

sutartys 124

viršeliai 22
viršelių puslapiai 53
viršutinis išvedimo skyrius

spausdinimas į 45
talpa 39
vieta 4

viršutinis išvesties skyrius

popieriaus strigtys 97

vokai

išvedimo skyrius,

pasirinkimas 45

vokaiį

dėjimo orientacija 41

W

Windows

palaikomos tvarkyklės 11
tvarkyklių nustatymai 13

144 Rodyklė

LTWW

background image
background image

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

*CE461-90921*

*CE461-90921*

CE461-90921