HP LaserJet P2035 Printer series - „Windows“ skirtos programinės įrangos pašalinimas

background image

„Windows“ skirtos programinės įrangos pašalinimas

1.

Spustelėkite Start (pradėti) ir All Programs (visos programos).

2.

Spustelėkite HP, tada spustelėkite spausdintuvo pavadinimą.

3.

Norėdami pašalinti, spustelėkite šią parinkti, tada vadovaudamiesi ekrane pateikiamais
nurodymais pašalinkite programinę įrangą.

14

3 skyrius Programinė įranga „Windows“ sistemai

LTWW