HP LaserJet P2035 Printer series - Spausdinimo nustatymų pirmumas

background image

Spausdinimo nustatymų pirmumas

Spausdinimo nustatymų pakeitimams prioritetai suteikiami pagal tai, kur atlikti pakeitimai:

PASTABA:

komandų ir dialogo langų pavadinimai gali skirtis atsižvelgiant į programą.

Dialogo langas Page Setup (puslapio sąranka): Spustelėkite Page Setup (puslapio sąranka) ar
panašią komandą programos, kuria dirbate, meniu File (failas) ir atidarykite šį dialogo langą. Čia
pakeisti nustatymai turi aukštesnį prioritetą nei bet kur kitur pakeisti nustatymai.

Dialogo langas Print (spausdinimas): Spustelėkite Print (spausdinti), Page Setup (puslapio
sąranka) ar panašią komandą programos, kuria dirbate, meniu File (failas) ir atidarykite šį dialogo
langą. Nustatymai, pakeisti dialogo lange Print (spausdinti) turi žemesnį prioritetą ir negali
nepaisyti pakeitimų, atliktų dialogo lange Page Setup (puslapio sąranka).

Dialogo langas „Printer Properties“ (spausdintuvo savybės) (spausdintuvo tvarkyklė):
Spustelėkite Properties (savybės) dialogo lange Print (spausdinti), jei norite atidaryti
spausdintuvo tvarkyklę. Nustatymai, pakeisti dialogo lange Printer Properties (spausdintuvo
savybės) turi žemesnį prioritetą nei nustatymai bet kur kitur spausdinimo programinėje įrangoje.

Numatytieji spausdintuvo tvarkyklės nustatymai: Numatytieji spausdintuvo tvarkyklės
nustatymai apsprendžia nustatymus, naudojamus visose spausdinimo užduotyse, nebent
nustatymai pakeičiami dialogo languose Page Setup (puslapio sąranka), Print (spausdinti) arba
Printer Properties (spausdintuvo savybės).

12

3 skyrius Programinė įranga „Windows“ sistemai

LTWW

background image

Spausdintuvo tvarkyklės parametrų keitimas „Windows“

sistemoje

Visų spausdinimo užduočių
nustatymų keitimas, kol programinės
įrangos programa uždaryta.

Visų spausdinimo užduočių
numatytųjų nustatymų keitimas

Gaminio konfigūravimo nustatymų
keitimas

1.

Programos meniu File (failas)
paspauskite Print (spausdinti).

2.

Pasirinkite tvarkyklę ir spustelėkite
Properties (ypatybės) arba
Preferences (parinktys).

Šie žingsniai gali skirtis; tokia procedūra
sutinkama dažniausiai.

1.

„Windows XP“ ir „Windows
Server 2003“ (naudojant
numatytąjį meniu
„Start“ (pradėti) rodinį)
:
Spustelėkite Start (pradėti) ir tada
spustelėkite Printers and Faxes
(spausdintuvai ir faksai).

arba

„Windows 2000“, „Windows XP“
ir „Windows Server
2003“ (naudojant klasikinį meniu
„Start“ (pradėti) rodinį)
:
Spustelėkite Start (pradėti), tada
spustelėkite Settings (nustatymai),
o tada – Printers (spausdintuvai).

arba

„Windows Vista“: Spustelėkite
Start (pradėti), tada spustelėkite
Control Panel (valdymo skydas), o
tada Hardware and Sound
(aparatūra ir garsas) kategorijoje
spustelėkite Printer
(spausdintuvas).

2.

Dešiniu pelės klavišu spustelėkite
spausdintuvo piktogramą ir
pasirinkite Printing Preferences
(spausdinimo parinktys).

1.

„Windows XP“ ir „Windows
Server 2003“ (naudojant
numatytąjį meniu
„Start“ (pradėti) rodinį)
:
Spustelėkite Start (pradėti) ir tada
spustelėkite Printers and Faxes
(spausdintuvai ir faksai).

arba

„Windows 2000“, „Windows XP“
ir „Windows Server
2003“ (naudojant klasikinį meniu
„Start“ (pradėti) rodinį)
:
Spustelėkite Start (pradėti), tada
spustelėkite Settings (nustatymai),
o tada – Printers (spausdintuvai).

arba

„Windows Vista“: Spustelėkite
Start (pradėti), tada spustelėkite
Control Panel (valdymo skydas), o
tada Hardware and Sound
(aparatūra ir garsas) kategorijoje
spustelėkite Printer
(spausdintuvas).

2.

Dešiniu pelės klavišu spustelėkite
spausdintuvo piktogramą ir
pasirinkite Properties (parinktys).

3.

Spustelėkite skirtuką Device
Settings
(įrenginio nustatymai).

LTWW