HP LaserJet P2035 Printer series - Spausdinimo kasetės sritis ir popieriaus kelias

background image

Spausdinimo kasetės sritis ir popieriaus kelias

1.

Norėdami atidaryti spausdinimo kasetės dureles, paspauskite mygtuką ir išimkite spausdinimo
kasetę.

ĮSPĖJIMAS:

Kad nesugadintumėte spausdinimo kasetės, stenkitės nelaikyti jos tiesioginėje

šviesoje. Uždenkite ją popieriaus lapu.

92

10 skyrius Problemų sprendimas

LTWW

background image

2.

Jei įstrigęs popierius matomas, paimkite jį abiem rankomis ir lėtai ištraukite iš spausdintuvo.

3.

Pakeiskite spausdinimo kasetę ir uždarykite spausdinimo kasetės dureles.

4.

Jei spausdinimo kasetės durelių viduje nėra įstrigusio popieriaus, atidarykite strigčių atlaisvinimo
dureles, esančias spausdintuvo galinėje pusėje.

LTWW

Strigtys

93

background image

5.

Jei įstrigęs popierius matomas, paimkite jį abiem rankomis ir lėtai ištraukite iš spausdintuvo.

6.

Uždarykite strigčių atlaisvinimo dureles.