HP LaserJet P2035 Printer series - Išvedimo skyriai

background image

Išvedimo skyriai

ĮSPĖJIMAS:

kad nepažeistumėte spausdintuvo, nebandykite šalinti strigties viršutiniame išvedimo

skyriuje traukdami popierių.

1.

Atidarykite strigčių atlaisvinimo dureles, esančias galinėje spausdintuvo pusėje.

2.

Abiem rankomis suimkite įstrigusį popierių ir lėtai traukite iš spausdintuvo.

LTWW

Strigtys

97

background image

3.

Uždarykite strigčių atlaisvinimo dureles.

98

10 skyrius Problemų sprendimas

LTWW