HP LaserJet P2035 Printer series - 1 dėklas

background image

1 dėklas

1.

Norėdami atidaryti spausdinimo kasetės dureles, paspauskite mygtuką ir išimkite spausdinimo
kasetę.

ĮSPĖJIMAS:

Kad nesugadintumėte spausdinimo kasetės, stenkitės nelaikyti jos tiesioginėje

šviesoje. Uždenkite ją popieriaus lapu.

94

10 skyrius Problemų sprendimas

LTWW

background image

2.

Pakelkite 1 dėklo volelio dangtelį, suimkite įstrigusį popierių ir lėtai traukite iš spausdintuvo.

3.

Pakeiskite spausdinimo kasetę ir uždarykite spausdinimo kasetės dureles.