HP LaserJet P2035 Printer series - Šalinti strigtis

background image

Šalinti strigtis

Šalindami strigtis būkite atsargūs ir nesuplėšykite įstrigusio popieriaus. Jei gaminyje lieka maža
skiautelė popieriaus, ji gali sukelti papildomas strigtis.

ĮSPĖJIMAS:

Prieš šalindami strigtis išjunkite gaminį ir atjunkite maitinimo laidą.