HP LaserJet P2035 Printer series - Spręskite tinklo problemas

background image

Spręskite tinklo problemas

Patikrinkite šiuos elementus ir įsitikinkite, kad gaminys palaiko ryšį su tinklu. Prieš pradėdami
išspausdinkite konfigūracijos puslapį. Žr.

„Informacijos puslapių spausdinimas“ 60 puslapyje

.

1.

Ar yra fizinės ryšio problemos tarp darbo stoties ar failų serverio ir gaminio?

Įsitikinkite, kad tinklo kabeliai, jungtys ir maršrutizatoriaus konfigūracija yra tvarkingi. Įsitikinkite,
kad tinklo kabelio ilgis atitinka tinklo specifikacijas.

2.

Ar jūsų tinklo kabeliai prijungti tinkamai?

Įsitikinkite, kad gaminys prijungtas prie tinklo naudojant atitinkamą prievadą ir kabelį. Patikrinkite
kiekvieną kabelio jungtį ir įsitikinkite, kad jos saugiai prijungtos reikiamoje vietoje. Jei problema
nedingsta, išbandykite kitą telktuvo ar siųstuvo–imtuvo kabelį arba kitus prievadus. Gintaro spalvos
aktyvumo lemputė ir žalia ryšio būsenos lemputė šalia prievado jungties gaminio galinėje dalyje
turi šviesti.

3.

Ar ryšio spartos ir dvipusio spausdinimo nustatymai teisingi?

„Hewlett-Packard“ rekomenduoja palikti šį nustatymą automatiniu režimu (numatytasis
nustatymas). Žiūrėkite skyrių

„Ryšio spartos nustatymas“ 31 puslapyje

.

4.

Ar galite pasiekti gaminį bandomuoju signalu?

Naudodami komandos eilutę siųskite bandomąjį signalą į gaminį iš savo kompiuterio. Pvz.:

ping 192.168.45.39

Įsitikinkite, kad bandomasis signalas rodo kelio abiem kryptimis laiką.

Jei pavyksta pasiekti gaminį bandomuoju signalu, įsitikinkite, kad gaminio IP adreso konfigūracija
kompiuteryje teisinga. Jei ji teisinga, ištrinkite gaminį ir vėl jį pridėkite.

Jei bandomojo signalo komanda nesuveikė, įsitikinkite, kad tinklo telktuvai įjungti ir patikrinkite
tinklo nustatymus, gaminį ir kompiuterį, ar jie sukonfigūruoti naudoti tame pačiame tinkle.

5.

Ar tinkle buvo pridėtos kokios nors programos?

Įsitikinkite, kad jos suderinamos ir tinkamai įdiegtos su reikiamomis spausdintuvo tvarkyklėmis.

6.

Ar kiti vartotojai gali spausdinti?

Tai gali būti specifinės darbo stoties problemos. Patikrinkite darbo stoties tinklo tvarkykles,
spausdintuvo tvarkykles ir nukreipimą. (vaizdų įvedimas „Novell NetWare“).

7.

Jei kiti vartotojai gali spausdinti, ar jie naudoja tą pačią tinklo operacinę sistemą?

106 10 skyrius Problemų sprendimas

LTWW

background image

Patikrinkite savo sistemą, ar tinkamai sukonfigūruota tinklo operacinė sistema.

8.

Ar jūsų protokolas įjungtas?

Konfigūracijos puslapyje patikrinkite savo protokolo būseną. Galite taip pat naudoti integruotąjį
interneto serverį, kad patikrintumėte protokolų būseną. Žr.

„Įterptinis Web serveris“ 61 puslapyje

.

9.

Ar gaminys rodomas „HP Web Jetadmin“ arba kitoje tvarkymo programoje?

Tinklo konfigūracijos puslapyje patikrinkite tinklo nustatymus.

Naudodami gaminio valdymo pultą, patvirtinkite gaminio tinklo nustatymus (taikoma
gaminiams su valdymo pultais).

LTWW

Spręskite ryšio problemas 107