HP LaserJet P2035 Printer series - Spręskite įprastas „Windows“ problemas

background image

Spręskite įprastas „Windows“ problemas

Klaidos pranešimas:

„General Protection FaultException OE“ (bendroji apsaugos nuo klaidos išimčių OE)

„Spool32“

„Illegal Operation“ (neleistinoji operacija)

Priežastis

Sprendimas

Uždarykite visas programas, iš naujo paleiskite „Windows“ ir
pabandykite dar kartą.

Pasirinkite kitą spausdintuvo tvarkyklę. Paprastai tai galite
atlikti naudodami programą.

Panaikinkite visus laikinus failus, esančius papildomame
kataloge „Temp“. Galite nurodyti katalogo pavadinimą,
redaguodami failą AUTOEXEC.BAT ir ieškodami sakinio "Set
Temp =". Pavadinimas po šio sakinio ir yra laikinųjų failų
katalogas. Paprastai numatytasis jo pavadinimas yra „C:
\TEMP“, tačiau jį galima apibrėžti iš naujo.

Daugiau informacijos apie „Windows“ klaidų pranešimus
ieškokite „Microsoft Windows“ dokumentacijoje, kurią gavote
su savo kompiuteriu.

108 10 skyrius Problemų sprendimas

LTWW