HP LaserJet P2035 Printer series - Spręskite įprastas „Macintosh“ problemas

background image

Spręskite įprastas „Macintosh“ problemas

PASTABA:

USB ir IP spausdinimo sąranka vykdoma naudojant stalinio spausdintuvo priemonę.

Gaminys nebus rodomas pasirinkimo priemonėje.

Spausdintuvo tvarkyklės nėra spausdinimo centro sąraše.

Priežastis

Sprendimas

Gaminio programinė įranga gali būti neįdiegta arba įdiegta
neteisingai.

Įsitikinkite, kad PPD failas yra šiame standžiojo disko aplanke:
Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/
<lang>.lproj

, kur „<lang>“ reiškia iš dviejų raidžių sudarytą jūsų
naudojamos kalbos kodą. Jei būtina, įdiekite programinę
įrangą iš naujo. Nurodymų ieškokite darbo pradžios vadove.

Gaminio pavadinimo, IP adreso arba „Rendezvous“ pagrindinio kompiuterio pavadinimo nėra spausdinimo centro
spausdintuvų sąrašo laukelyje.

Priežastis

Sprendimas

Gaminys gali būti neparengtas.

Įsitikinkite, kad kabeliai prijungti teisingai, gaminys įjungtas ir
parengimą nurodanti lemputė dega. Jei jungiate per USB ar
eterneto telktuvą, pabandykite jungti tiesiogiai į kompiuterį
arba naudoti kitą prievadą.

Gali būti pasirinktas neteisingas jungties tipas.

Įsitikinkite, kad pasirinktas USB, IP spausdinimas arba
„Rendezvous“ pagrindinis kompiuteris, atsižvelgiant į jungties
tarp gaminio ir kompiuterio tipą.

Naudojamas neteisingas gaminio pavadinimas, IP adresas
arba „Rendezvous“ pagrindinio kompiuterio pavadinimas.

Patikrinkite gaminio pavadinimą, IP adresą arba „Rendezvous“
pagrindinio kompiuterio pavadinimą, išspausdindami
konfigūracijos lapą. Žr.

„Informacijos puslapių

spausdinimas“ 60 puslapyje

. Įsitikinkite, kad konfigūracijos

lape nurodytas pavadinimas, IP adresas arba „Rendezvous“
pagrindinio kompiuterio pavadinimas atitinka gaminio
pavadinimą, IP adresą arba „Rendezvous“ pagrindinio
kompiuterio pavadinimą, nurodytą spausdinimo centre.

Sąsajos kabelis gali būti sugedęs arba prastos kokybės.

Pakeiskite sąsajos kabelį. Naudokite aukštos kokybės kabelį.

Spausdintuvo tvarkyklė jūsų pasirinkto gaminio sąrankos spausdinimo centre automatiškai neatlieka.

Priežastis

Sprendimas

Gaminys gali būti neparengtas.

Įsitikinkite, kad kabeliai prijungti teisingai, gaminys įjungtas ir
parengimą nurodanti lemputė dega. Jei jungiate naudodami
USB ar eterneto telktuvą, pabandykite jungti tiesiogiai į
kompiuterį arba naudoti kitą prievadą.

Gaminio programinė įranga gali būti neįdiegta arba įdiegta
neteisingai.

Įsitikinkite, kad PPD failas yra šiame standžiojo disko aplanke:
Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/
<lang>.lproj

, kur „<lang>“ reiškia iš dviejų raidžių sudarytą jūsų
naudojamos kalbos kodą. Jei būtina, įdiekite programinę
įrangą iš naujo. Nurodymų ieškokite darbo pradžios vadove.

LTWW

Spręskite įprastas „Macintosh“ problemas 109

background image

Spausdintuvo tvarkyklė jūsų pasirinkto gaminio sąrankos spausdinimo centre automatiškai neatlieka.

Priežastis

Sprendimas

Gaminys gali būti neparengtas.

Įsitikinkite, kad kabeliai prijungti teisingai, gaminys įjungtas ir
parengimą nurodanti lemputė dega. Jei jungiate naudodami
USB ar eterneto telktuvą, pabandykite jungti tiesiogiai į
kompiuterį arba naudoti kitą prievadą.

Sąsajos kabelis gali būti sugedęs arba prastos kokybės.

Pakeiskite sąsajos kabelį. Naudokite aukštos kokybės kabelį.

Spausdinimo užduotis nebuvo nusiųsta į jūsų norimą gaminį.

Priežastis

Sprendimas

Spausdinimo užduočių eilė gali būti sustabdyta.

Iš naujo paleiskite spausdinimo užduočių eilę. Atidarykite
„print monitor“ (spausdinimo stebėsenos priemonė) ir
pasirinkite „Start Jobs“ (vykdyti užduotis).

Naudojamas neteisingas gaminio pavadinimas arba IP
adresas. Jūsų spausdinimo užduotį galėjo gauti kitas gaminys
tokiu pačiu arba panašiu pavadinimu, IP adresu ar
„Rendezvous“ pagrindinio kompiuterio pavadinimu.

Patikrinkite gaminio pavadinimą, IP adresą arba „Rendezvous“
pagrindinio kompiuterio pavadinimą, išspausdindami
konfigūracijos lapą. Žiūrėkite

„Informacijos puslapių

spausdinimas“ 60 puslapyje

. Įsitikinkite, kad konfigūracijos

lape nurodytas pavadinimas, IP adresas arba „Rendezvous“
pagrindinio kompiuterio pavadinimas atitinka gaminio
pavadinimą, IP adresą arba „Rendezvous“ pagrindinio
kompiuterio pavadinimą, nurodytą spausdinimo centre.

Naudojamas „PostScript“ (EPS) failas nespausdina teisingų šriftų.

Priežastis

Sprendimas

Ši problema kyla naudojant kai kurias programas.

Pabandykite prieš spausdindami į gaminį atsisiųsti šriftus,
esančius EPS faile.

Siųskite failą ASCII formatu vietoje dvejetainio kodavimo.

Jūs negalite spausdinti iš trečiosios šalies USB kortelės.

Priežastis

Sprendimas

Ši klaida kyla tada, kai neįdiegta USB įrenginių programinė
įranga.

Įtraukiant trečiosios šalies USB kortelę, gali reikėti „Apple“
USB adapterio kortelės palaikymo programinės įrangos.
Naujausią šios programinės įrangos versiją galite rasti „Apple“
interneto svetainėje.

110 10 skyrius Problemų sprendimas

LTWW

background image

Prijungtas USB kabeliu gaminys, pasirinkus tvarkyklę, „Macintosh“ spausdinimo centre nerodomas.

Priežastis

Sprendimas

Šią problemą sukelia programinės arba techninės įrangos
komponentas.

Programinės įrangos problemų sprendimas

Patikrinkite, ar jūsų „Macintosh“ palaiko USB.

Patikrinkite, ar naudojate „Macintosh“ operacinę sistemą,
kurią palaiko šis gaminys.

Užtikrinkite, kad jūsų „Macintosh“ įdiegta tinkama USB
programinė įranga, pateikiama „Apple“.

Techninės įrangos problemų sprendimas

Patikrinkite, ar gaminys įjungtas.

Patikrinkite, ar USB kabelis teisingai prijungtas.

Patikrinkite, ar naudojate tinkamą didelės spartos USB
kabelį.

Įsitikinkite, kad neturite per daug USB įrenginių,
maitinamų tos pačios grandinės. Atjunkite visus
įrenginius nuo grandinės ir prijunkite kabelį tiesiogiai prie
USB prievado pagrindiniame kompiuteryje.

Patikrinkite, ar prie grandinės neprijungti daugiau nei du
elektros energija nemaitinami USB telktuvai iš eilės.
Atjunkite visus įrenginius nuo grandinės ir prijunkite
kabelį tiesiogiai prie USB prievado pagrindiniame
kompiuteryje.

PASTABA:

„iMac“ klaviatūra yra USB telktuvas, kuriam

netiekiama elektros energija.

LTWW

Spręskite įprastas „Macintosh“ problemas 111