HP LaserJet P2035 Printer series - Būsenos lemputės švietimas

background image

Būsenos lemputės švietimas

10-1 Lentelė

Būsenos rodiklių aprašas

Simbolis, nurodantis, kad lemputė nedega

Simbolis, nurodantis, kad lemputė dega

Simbolis, nurodantis, kad lemputė mirksi

10-2 Lentelė

Derinimo pulto lempučių signalų reikšmės

Lempučių būsena

Spausdintuvo būsena

Veiksmas

Iniciacija/paleidimas

Kai spausdintuvas paleidžiamas,
vykdymo, pasiruošimo ir įspėjimo
lemputės įsižiebia viena po kitos (ciklo
dažnis 500 ms).

Pakartotinio konfigūravimo iniciacija

Spausdintuvo paleidimo metu galite
nustatyti tam tikras iniciacijos sekas,
skirtas pakartotinai konfigūruoti
spausdintuvą. Pasirinkus tokią seką, kaip
šaltasis pradinių reikšmių nustatymas
(„Cold Reset“), lemputės įžiebiamos
viena po kitos, kaip ir iniciacijos/
paleidimo metu.

Užduoties atšaukimas

Baigus atšaukimo procesą,
spausdintuvas grįžta į parengties
būseną.

Kol inicijuojama, pakartotinai
konfigūruojama ir atšaukiama užduotis,
spausdintuvas nereaguos į
spaudžiamus mygtukus.

LTWW

Būsenos lemputės švietimas

83

background image

Lempučių būsena

Spausdintuvo būsena

Veiksmas

Parengties

Spausdintuvas yra parengties būsenos,
kurios metu nevykdoma jokia
spausdinimo užduotis.

Norėdami išspausdinti konfigūracijos
puslapį, paspauskite ir penkias
sekundes laikykite nuspaustą mygtuką

Go

(vykdyti), kai šviečia spausdintuvo

parengties lemputė ir nėra spausdinami
kiti darbai.

Duomenų apdorojimas

Spausdintuvas apdoroja arba gauna
duomenis.

Norėdami atšaukti vykdomą užduotį,
paspauskite mygtuką

Cancel

(atšaukti).

10-2 Lentelė

Derinimo pulto lempučių signalų reikšmės (tęsinys)

84

10 skyrius Problemų sprendimas

LTWW

background image

Lempučių būsena

Spausdintuvo būsena

Veiksmas

Manual Feed (rankinis padavimas) arba
Continuable Error (tęstinoji klaida).

Tokios būsenos priežastys išvardytos
žemiau.

Rankinis popieriaus padavimas

Bendroji tęstinoji klaida

Atminties konfigūracijos klaida

Individualioji arba užduoties klaida

Norėdami panaikinti klaidą ir išspausdinti
išlikusius duomenis, paspauskite
mygtuką

Go

(vykdyti).

Jei klaida panaikinta sėkmingai,
spausdintuvas pereina į duomenų
apdorojimo būseną ir baigia spausdinti.

Jei klaidos panaikinti nepavyko,
spausdintuvas grįžta į tęstinosios klaidos
būseną.

Įspėjimas

Atidarytos spausdinimo kasetės durelės.

Uždarykite spausdinimo kasetės
dureles.

10-2 Lentelė

Derinimo pulto lempučių signalų reikšmės (tęsinys)

LTWW

Būsenos lemputės švietimas

85

background image

Lempučių būsena

Spausdintuvo būsena

Veiksmas

Esminė klaida

Išjunkite, palaukite 10 sekundžių ir
vėl įjunkite spausdintuvą.

Jei negalite išspręsti šios
problemos, susisiekite su HP. Žr.

„Pagalba
klientams“ 123 puslapyje

.

Baigiasi dažai

Vykdymo, parengties ir įspėjimo
lempučių signalai nepriklauso nuo šios
būsenos.

Užsakykite naują spausdinimo kasetę ir
paruoškite ją. Žr.

„Eksploatacinės

medžiagos ir priedai“ 113 puslapyje

.

10-2 Lentelė

Derinimo pulto lempučių signalų reikšmės (tęsinys)

86

10 skyrius Problemų sprendimas

LTWW

background image

Lempučių būsena

Spausdintuvo būsena

Veiksmas

Dažų nėra

Spausdinimo kasetė buvo išimta iš
spausdintuvo.

Įdėkite spausdinimo kasetę į
spausdintuvą.

Įstrigusi spausdinimo medžiaga

Pašalinkite strigtį. Žr.

„Šalinti

strigtis“ 92 puslapyje

.

10-2 Lentelė

Derinimo pulto lempučių signalų reikšmės (tęsinys)

LTWW

Būsenos lemputės švietimas

87

background image

Lempučių būsena

Spausdintuvo būsena

Veiksmas

Baigėsi popierius

Įdėkite popieriaus ar kitos spausdinimo
medžiagos.

Popieriaus stovas

Netinkamas popierius arba kita
spausdinimo medžiaga.

Įdėkite reikiamo arba kitokio popieriaus.
Žr.

„Popierius ir spausdinimo

laikmenos“ 33 puslapyje

.

Jei norite ignoruoti problemą,
paspauskite mygtuką

Go

(vykdyti).

10-2 Lentelė

Derinimo pulto lempučių signalų reikšmės (tęsinys)

88

10 skyrius Problemų sprendimas

LTWW