HP LaserJet P2035 Printer series - Spausdinimo kasetės ribota garantija

background image

Spausdinimo kasetės ribota garantija

HP garantuoja, kad šis gaminys yra be medžiagų ir gamybos defektų.

Ši garantija netaikoma gaminiams, kurie (a) buvo pakartotinai užpildyti, atnaujinti, perdirbti ar kitokiu
būdu pakeisti, (b) buvo netinkamai naudojami, netinkamai laikomi ar naudojami ne pagal aprašytus
techninius reikalavimus ir dėl to sugedo arba (c) nusidėvėjo naudojant įprastai.

Jei norite garantinio remonto paslaugos, grąžinkite produktą ten, kur jį pirkote (su raštišku problemos
aprašymu ir spausdinimo pavyzdžiais) arba kreipkitės į HP klientų aptarnavimo tarnybą. Pasirinktinai
HP pakeis gaminius su defektais arba grąžins pinigus už pirktą gaminį.

GALIOJANČIŲ VIETOS ĮSTATYMŲ RIBOSE AUKŠČIAU PATEIKTA GARANTIJA YRA IŠSKIRTINĖ
IR JOKIA KITA RAŠTIŠKA AR ŽODINĖ GARANTIJA ARBA SĄLYGA NĖRA NEI AIŠKIAI IŠREIKŠTA,
NEI NUMANOMA. BE TO, HP NETEIKIA JOKIŲ NUMANOMŲ PRODUKTO PARDAVIMO,
PATENKINAMOS KOKYBĖS AR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJŲ.

GALIOJANČIŲ VIETOS ĮSTATYMŲ RIBOSE HP AR JOS TIEKĖJAI NEPRISIIMA JOKIOS
ATSAKOMYBĖS UŽ NUOSTOLIUS, PATIRTUS DĖL DUOMENŲ PRARADIMO, AR UŽ
TIESIOGINIUS, TYČINIUS, NETYČINIUS, PASEKMINIUS (ĮSKAITANT NEGAUTĄ PELNĄ AR
DUOMENIS) AR KITOKIUS NUOSTOLIUS NEPRIKLAUSOMAI NUO SUDARYTŲ SUTARČIŲ,
IEŠKINIŲ DĖL ŽALOS ATLYGINIMO, AR KITŲ DALYKŲ.

ŠIAME PAREIŠKIME IŠDĖSTYTOS GARANTIJOS SĄLYGOS ĮSTATYMŲ NUMATYTOSE RIBOSE
NEPANAIKINA, NERIBOJA IR NEKEIČIA ĮSTATYMO APIBRĖŽTŲ TEISIŲ, TAIKOMŲ ŠIAM JUMS
PARDUOTAM PRODUKTUI.

LTWW

Spausdinimo kasetės ribota garantija 119