HP LaserJet P2035 Printer series - Kaip naudoti popierių ir spausdinimo medžiagą

background image

Kaip naudoti popierių ir spausdinimo medžiagą

Šis produktas palaiko įvairų popierių ir kitą spausdinimo medžiagą, kaip nurodyta šio vartotojo vadovo
reikalavimuose. Naudodami popierių ar spausdinimo medžiagą, kuri neatitinka reikalavimų, galite
susidurti su toliau išvardytomis problemomis:

Prasta spaudinio kokybė

Padidėjusi įstrigimo galimybė

Pirmalaikis produkto susidėvėjimas, reikalaujantis taisymo

Siekdami geriausių rezultatų, naudokite tik firminį HP popierių ir spausdinimo medžiagas, skirtas
lazeriniams ar universaliems spausdintuvams. Nenaudokite rašaliniams spausdintuvams skirto
popieriaus ir spausdinimo medžiagų. „Hewlett-Packard“ negali rekomenduoti naudoti kitokių rūšių
spausdinimo medžiagų, nes HP negali kontroliuoti jų kokybės.

Popierius gali atitikti visus šiame vartotojo vadove aprašytus reikalavimus, bet spausdinimo rezultatas
gali jūsų netenkinti. Taip gali atsitikti dėl netinkamo naudojimo, netinkamos temperatūros ir/ar drėgmės
arba dėl kitų dalykų, kuriems „Hewlett-Packard“ neturi įtakos.

ĮSPĖJIMAS:

Jei naudosite „Hewlett-Packard“ reikalavimų neatitinkantį popierių ar spausdinimo

medžiagą, galite sugadinti spausdintuvą ir jį teks remontuoti. Tokių remonto atvejų neapima „Hewlett-
Packard“ garantija ar kitos sutartys dėl remonto.

34

6 skyrius Popierius ir spausdinimo laikmenos

LTWW