HP LaserJet P2035 Printer series - Sunaudojama galia

background image

Sunaudojama galia

Gaminiui veikiant parengties režimu, energijos suvartojama mažiau, taip galite sutaupyti pinigų, o
gaminio efektyvumas nesumažėja. Norėdami nustatyti šio gaminio atitikimą „ENERGY STAR®“, žr.
gaminio duomenų lapą arba specifikacijų lapą. Reikalavimus atitinkantys gaminiai taip pat yra pateikti:

www.hp.com/go/energystar