HP LaserJet P2035 Printer series - Atitikimo deklaracija

background image

Atitikimo deklaracija

Atitikimo deklaracija

Atitikimo deklaracija

remiantis ISO/IEC 17050-1 ir EN 17050-1, DoC#: BOISB-0801-00-rel.1.0
Gamintojo pavadinimas:

Hewlett-Packard Company

Gamintojo adresas:

11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, JAV

pareiškia, kad gaminys

Gaminio pavadinimas:

„HP LaserJet P2030“ serija

Normatyvinis modelio numeris

2)

:

BOISB-0801-00

Gaminio pasirinktys:

VISOS

Spausdinimo kasetės: CE505A

atitinka šias produkto specifikacijas:

Sauga:

IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11
IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (1 klasės lazerinis / LED gaminys)
GB4943-2001

EMC
(elektromagnetinis
suderinamumas):

CISPR22:2005 / EN 55022:2006 – B klasė

1)

EN 61000-3-2:2000 +A2
EN 61000-3-3:1995 +A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC pavadinimas 47 CFR, 15 dalis B klasė / ICES-003, 4 leidimas
GB9254-1998, GB17625.1-2003

Papildoma informacija:

Šis gaminys atitinka EMC Direktyvos 2004/108/EEB bei Žemų įtampų direktyvos 2006/95/EB reikalavimus ir yra atitinkamai pažymėtas CE

ženklu

.

Gaminys atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Keliamos šios dvi veikimo sąlygos: (1) šis įrenginys negali kelti trikdžių ir (2) šis įrenginys
turi priimti bet kokius gaunamus trikdžius, įskaitant trikdžius, dėl kurių jis gali veikti netinkamai.

1) Gaminys buvo išbandytas standartinės vartotojo konfigūracijos su „Hewlett-Packard“ kompiuterių sistemomis.

2) Normatyviniais tikslais modelis pažymėtas normatyviniu modelio numeriu. Šio skaičiaus nereikėtų painioti su rinkodaros pavadinimu ar
gaminio numeriu (-iais).

Boise, Idaho , JAV

2007 m. spalio 22 d.

Tik normatyviniais klausimais:

Kontaktas
Europoje:

Jūsų vietinis „Hewlett-Packard“ pardavimo ir aptarnavimo biuras arba „Hewlett-Packard GmbH“, Department HQ-TRE /
Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, , D-71034, Böblingen, (FAKSAS: +49-7031-14-3143),

http://www.hp.com/

go/certificates

Kontaktas JAV:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, ,
(Telefonas: 208-396-6000)

134 Priedas D Normatyvinė informacija

LTWW