HP LaserJet P2035 Printer series - Konfigūracijos puslapis

background image

Konfigūracijos puslapis

Konfigūracijos puslapyje yra spausdintuvo parametrų ir savybių sąrašas. Puslapyje taip pat pateikta
būsenos registracijos ataskaita. Norėdami išspausdinti konfigūracijos puslapį, atlikite vieną iš šių
veiksmų:

Paspauskite ir penkias sekundes laikykite nuspaustą mygtuką

Go

(vykdyti), kai šviečia

spausdintuvo parengties lemputė ir nėra spausdinami kiti darbai.

Pasirinkite tai iš išplečiamojo sąrašo Print Information Pages (spausdinti informacijos puslapius)
skirtuko Services (paslaugos), esančio Printer Preferences (spausdintuvo nuostatos) lange.