HP LaserJet P2035 Printer series - Eksploatacinių medžiagų būsenos puslapis

background image

Eksploatacinių medžiagų būsenos puslapis

Norėdami išspausdinti ekploatacinių medžiagų būsenos puslapį, išplečiamajame sąraše Print
Information Pages
(spausdinti informacijos puslapius), pasirinikte skirtuką Services (paslaugos),
esantį Printer Preferences (spausdintuvo nuostatos) lange. Eksploatacinių medžiagų puslapyje
teikiama ši informacija:

Apytikris, galimų išspausdinti šia spausdinimo kasete, puslapių kiekis.

Atliktų spausdinimo darbų ir išspausdintų puslapių skaičius

Užsakymo ir perdirbimo informacija

60

9 skyrius Gaminio valdymas ir priežiūra

LTWW