HP LaserJet P2035 Printer series - Bandomasis puslapis

background image

Bandomasis puslapis

Bandomajame puslapyje yra teksto ir grafinių vaizdų pavyzdžiai. Norėdami išspausdinti bandomąjį
puslapį, atlikite vieną iš šių veiksmų:

Paspauskite mygtuką

Go

(vykdyti), kai šviečia spausdintuvo parengties lemputė ir nėra

spausdinami kiti darbai.

Pasirinkite tai iš išplečiamojo sąrašo Print Information Pages (spausdinti informacijos puslapius)
skirtuko Services (paslaugos), esančio Printer Preferences (spausdintuvo nuostatos) lange.