HP LaserJet P2035 Printer series - Spausdinimo kasetės srities valymas

background image

Spausdinimo kasetės srities valymas

Nevalykite spausdinimo kasetės srities per dažnai. Tačiau išvalius šią sritį gali pagerėti atspaudų
kokybė.

DĖMESIO!

Kad išvengtumėte sužeidimų, išjunkite gaminį, atjunkite maitinimo laidą ir, prieš valydami

jį, palaukite, kol atvės.

1.

Atidarykite spausdinimo kasetės dureles ir išimkite spausdinimo kasetę.

ĮSPĖJIMAS:

Nelieskite spausdintuvo viduje esančio juodo, į kempinę panašios medžiagos

perkėlimo volelio. Tai padarę galite pažeisti spausdintuvą.

ĮSPĖJIMAS:

Kad nesugadintumėte spausdinimo kasetės, stenkitės nelaikyti jos tiesioginėje

šviesoje. Uždenkite ją popieriaus lapu.

LTWW

Gaminio valymas

69

background image

2.

Sausu pūkelių nepaliekančiu skudurėliu išvalykite visas nuosėdas iš spausdinimo medžiagos kelio
srities ir spausdinimo kasetės ertmės.

3.

Įdėkite atgal spausdinimo kasetę ir uždarykite spausdinimo kasetės dureles.

4.

Iš naujo prijunkite maitinimo laidą ir įjunkite spausdintuvą.