HP LaserJet P2035 Printer series - Išvalykite 2 dėklo paėmimo volelį

background image

Išvalykite 2 dėklo paėmimo volelį

Jei gaminys nepaima popieriaus iš 2 dėklo, laikykitės šių nurodymų.

1.

Išjunkite spausdintuvą, atjunkite maitinimo laidą ir laukite, kol jis atvės.

2.

Išimkite 2 dėklą.

LTWW

Gaminio valymas

75

background image

3.

Raskite paėmimo volelį, esantį tuščio dėklo lizdo viršuje, šalia spausdintuvo priekinės pusės.

4.

Suvilgykite pūkelių nepaliekantį audeklą vandeniu ir, sukdami volelį link spausdintuvo galinės
pusės, jį nušveiskite.

PASTABA:

Nelieskite ritinėlio paviršiaus be pirštinių.

5.

Sausu neturinčiu pūkelių audeklu nuo griebimo ritinėlio nušluostykite atmirkusius nešvarumus.

6.

Palaukite, kol išdžius griebimo ritinėlis.

7.

Pakeiskite 2 dėklą.

76

9 skyrius Gaminio valdymas ir priežiūra

LTWW

background image

8.

Prijunkite iš naujo maitinimo laidą ir įjunkite spausdintuvą.

LTWW

Gaminio valymas

77

background image

78

9 skyrius Gaminio valdymas ir priežiūra

LTWW