HP LaserJet P2035 Printer series - 1 dėklo paėmimo volelio valymas

background image

1 dėklo paėmimo volelio valymas

Jei spausdintuvas negali paimti popieriaus iš 1 dėklo, laikykitės šių nurodymų.

1.

Išjunkite spausdintuvą, atjunkite maitinimo laidą ir palaukite kol jis atvės.

LTWW

Gaminio valymas

71

background image

2.

Norėdami atidaryti spausdinimo kasetės dureles, paspauskite mygtuką ir išimkite spausdinimo
kasetę.

ĮSPĖJIMAS:

Nelieskite spausdintuvo viduje esančio juodo, į kempinę panašios medžiagos

perkėlimo volelio. Tai padarę galite pažeisti spausdintuvą.

ĮSPĖJIMAS:

Kad nesugadintumėte spausdinimo kasetės, stenkitės nelaikyti jos tiesioginėje

šviesoje. Uždenkite ją popieriaus lapu.

3.

Pakelkite paėmimo volelio dangtelį.

4.

Spauskite dvi ąseles tol, kol griebimo ritinėlis atsilaisvins.

72

9 skyrius Gaminio valdymas ir priežiūra

LTWW

background image

5.

Išimkite iš gaminio paėmimo volelį.

6.

Suvilgykite pūkelių neturintį audeklą vandeniu ir nušveiskite juo ritinėlį.

PASTABA:

Nelieskite ritinėlio paviršiaus be pirštinių.

7.

Sausu neturinčiu pūkelių audeklu nuo griebimo ritinėlio nušluostykite atmirkusius nešvarumus.

8.

Palaukite, kol išdžius griebimo ritinėlis.

LTWW

Gaminio valymas

73

background image

9.

Juodas laikančiąsias ąseles įstatykite į spausdintuvo paėmimo ritinėlio griovelius ir spauskite
paėmimo ritinėlį tol, kol pasigirs laikančiųjų ąselių spragtelėjimas.

10.

Užverkite paėmimo volelio dangtelį.

11.

Įdėkite spausdinimo kasetę atgal ir uždarykite spausdinimo kasetės dureles.

74

9 skyrius Gaminio valdymas ir priežiūra

LTWW

background image

12.

Iš naujo prijunkite maitinimo laidą ir įjunkite spausdintuvą.