HP LaserJet P2035 Printer series - HP pranešimų apie sukčiavimą specialioji telefono linija ir interneto svetainė

background image

HP pranešimų apie sukčiavimą specialioji telefono linija ir interneto svetainė

Įdiegę HP spausdinimo kasetę ir valdymo pulte pasirodžius pranešimui, kad kasetė pagaminta ne HP,
skambinkite į HP pranešimų apie sukčiavimą specialiąją telefono liniją (1-877-219-3183, nemokama
Šiaurės Amerikoje) arba kreipkitės adresu:

www.hp.com/go/anticounterfeit

. HP padės nustatyti, ar

kasetė yra originali ir imsis priemonių problemai išspręsti.

64

9 skyrius Gaminio valdymas ir priežiūra

LTWW

background image

Spausdinimo kasetė gali būti ne originali HP spausdinimo kasetė, jei pastebite tokius dalykus:

Kyla daug problemų dėl spausdinimo kasetės.

Kasetė atrodo ne taip, kaip įprasta (pvz., trūksta oranžinio galiuko arba pakuotė skiriasi nuo
HP pakuotės).

LTWW

Eksploatacinių medžiagų tvarkymas

65