HP LaserJet P2035 Printer series - Spausdinimo kasetės keitimas

background image

Spausdinimo kasetės keitimas

Kai priartėja spausdinimo kasetės naudojimo trukmės pabaiga, jūs esate raginami užsakyti spausdinimo
kasetę pakeitimui. Galite ir toliau spausdinti su šia kasete tol, kol dėl dažų perskirstymo spausdinimo
kokybė taps nebetinkama.

1.

Norėdami atidaryti spausdinimo kasetės dureles, paspauskite mygtuką ir tada išimkite
spausdinimo kasetę.

2.

Išimkite naują spausdinimo kasetę iš maišelio. Panaudotą spausdinimo kasetę įdėkite į maišelį
perdirbimui.

LTWW

Eksploatacinių medžiagų ir dalių keitimas

67

background image

3.

Suimkite abi spausdinimo kasetės puses ir paskirstykite dažus švelniai pakratydami spausdinimo
kasetę.

ĮSPĖJIMAS:

Nelieskite užrakto ar volelio paviršiaus.

4.

Lenkite kairėje kasetės pusėje esančią ąselę tol, kol ji atsilaisvins. Suimkite ąselę ir patraukite taip,
kad nuo kasetės nuplėštumėte visą juostelę. Įdėkite ąselę į spausdinimo kasetės dėžę ir atiduokite
perdirbti.

5.

Sulygiuokite spausdinimo kasetę su grioveliais gaminio viduje, kiškite spausdinimo kasetę tol, kol
ji bus tvirtai įstatyta, tada uždarykite spausdinimo kasetės dureles.

6.

Įdiegimas baigtas. Įdėkite panaudotą spausdinimo kasetę į dėžę, kurioje buvo įdėta nauja
spausdinimo kasetė. Perdirbimo instrukcijas žr. pridėtame perdirbimo vadove.

Jei reikia papildomos pagalbos, apsilankykite adresu

www.hp.com/support/ljp2030series

.

68

9 skyrius Gaminio valdymas ir priežiūra

LTWW