HP LaserJet P2035 Printer series Žinynas

background image
background image
background image

„HP LaserJet P2030“ serijos spausdintuvas

Vartotojo vadovas

background image

Autorių teisės ir licencija

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Atkurti, pritaikyti ar versti produkto
dokumentaciją be iš anksto gauto raštiško
sutikimo draudžiama, išskyrus tuos atvejus,
kai tai leidžia autorių teisės.

Šiame dokumente pateikiama informacija
gali būti keičiama iš anksto neįspėjus.

Vienintelės HP produktams ir paslaugoms
suteikiamos garantijos išdėstytos prie
produktų pridėtose specialiose garantijos
nuostatose. Čia pateiktų teiginių negalima
interpretuoti kaip papildomos garantijos. HP
nėra atsakinga už čia esančias technines ar
redagavimo klaidas ar neatitikimus.

Gaminio numeris: CE461-90921

Edition 1, 10/2008

Prekių ženklai

Adobe

®

, Acrobat

®

ir PostScript

®

yra „Adobe

Systems Incorporated“ prekės ženklai.

Intel® Core™ yra „Intel Corporation“ prekės
ženklas JAV ir kitose šalyse/regionuose.

„Microsoft®“, „Windows®“ ir „Windows®XP“
yra JAV registruotieji „Microsoft Corporation“
prekės ženklai.

„Windows Vista™“ yra „Microsoft
Corporation“ prekės ženklas arba
registruotasis prekės ženklas JAV ir/arba
kitose šalyse.

UNIX

®

yra registruotasis „The Open Group“

prekės ženklas.

„ENERGY STAR“ ir „ENERGY STAR“ žymė
yra JAV registruotieji prekių ženklai.

background image

Turinys

1 Gaminio pagrindai

Gaminių palyginimas ............................................................................................................................ 2

„HP LaserJet P2030“ serijos modeliai ................................................................................. 2

Produkto funkcijos ................................................................................................................................ 3
Gaminio apžvalga ................................................................................................................................. 4

Vaizdas iš priekio ................................................................................................................. 4
Vaizdas iš galo ..................................................................................................................... 4
Sąsajos prievadai ................................................................................................................ 5
Modelio ir serijos numerio etiketės vieta .............................................................................. 5

2 Derinimo pultas

3 Programinė įranga „Windows“ sistemai

„Windows“ palaikomos operacinės sistemos ..................................................................................... 10
„Windows“ palaikomos spausdintuvo tvarkyklės ................................................................................ 11
Spausdinimo nustatymų pirmumas .................................................................................................... 12
Spausdintuvo tvarkyklės parametrų keitimas „Windows“ sistemoje ................................................... 13
„Windows“ skirtos programinės įrangos pašalinimas ......................................................................... 14
Palaikomos „Windows“ paslaugų programos ..................................................................................... 15

Būsenos įspėjimų programinė įranga ................................................................................ 15

Palaikomos tinklo paslaugų programos, skirtos „Windows“ ............................................................... 16

Integruotas interneto serveris ............................................................................................ 16

Programinė įranga kitoms operacinėms sistemoms ........................................................................... 17

4 Naudokite su „Macintosh“

Programinė įranga „Macintosh“ sistemai ............................................................................................ 20

„Macintosh“ palaikomos operacinės sistemos ................................................................... 20
Spausdintuvo tvarkyklės nustatymų keitimas „Macintosh“ sistemoje ................................ 20
Programinė įranga „Macintosh“ kompiuteriams ................................................................. 20

HP spausdintuvo paslaugų programa ............................................................... 20

HP spausdintuvo įrankio atidarymas ................................................ 21

Palaikomos „Macintosh“ paslaugų programos ................................................................... 21

Integruotas interneto serveris ............................................................................ 21

Funkcijas naudokite „Macintosh“ spausdintuvo tvarkyklėje. ............................................................... 22

LTWW

iii

background image

Spausdinimas .................................................................................................................... 22

Kurkite ir naudokite išankstinius spausdinimo nustatymus „Macintosh“
operacinėje sistemoje ....................................................................................... 22
Keiskite dokumentų dydį ir spausdinkite ant pasirinkto dydžio popieriaus ........ 22
Spausdinkite viršelį ........................................................................................... 22
Naudokite vandens ženklus .............................................................................. 23
Spausdinti kelis puslapius viename popieriaus lape naudojant „Macintosh“
operacinę sistemą ............................................................................................. 23
Spausdinimas ant abiejų lapo pusių (spausdinimas dupleksu) ......................... 24
Naudokite meniu „Services“ (paslaugos) .......................................................... 24

5 Ryšys

USB ir lygiagrečiosios jungtys ............................................................................................................ 28
Tinklo konfigūracija ............................................................................................................................. 29

Palaikomi tinklo protokolai ................................................................................................. 29
Gaminio diegimas tinkle ..................................................................................................... 30
Tinklo įrenginio konfigūravimas ......................................................................................... 30

Tinklo nustatymų peržiūrėjimas ar keitimas ...................................................... 30
Nustatykite arba pakeiskite tinklo slaptažodį ..................................................... 31
IP adresas ......................................................................................................... 31

Ryšio spartos nustatymas ................................................................ 31

6 Popierius ir spausdinimo laikmenos

Kaip naudoti popierių ir spausdinimo medžiagą ................................................................................. 34
Palaikomi popieriaus ir spausdinimo laikmenų formatai ..................................................................... 35
Nestandartiniai popieriaus dydžiai ...................................................................................................... 37
Palaikomi popieriaus ir spausdinimo laikmenų tipai ........................................................................... 38
Dėklų ir skyrių talpa ............................................................................................................................ 39
Specialaus popieriaus ar spausdinimo medžiagos reikalavimai ........................................................ 40
Dėjimas į dėklus ................................................................................................................................. 41

Popieriaus kryptis dedant į dėklus ..................................................................................... 41
1 dėklas ............................................................................................................................. 41
2 dėklas ............................................................................................................................. 42

Įdėkite A6 dydžio popieriaus ............................................................................. 42

Rankinis popieriaus įvedimas ............................................................................................ 43

Dėklų konfigūravimas ......................................................................................................................... 44
Popieriaus išvesties parinkčių naudojimas ........................................................................................ 45

Spausdinimas į viršutinį (standartinį) išvedimo skyrių ........................................................ 45
Spausdinkite per tiesioginį popieriaus išvesties kelią (galinį išvedimo skyrių). .................. 45

7 Spausdintuvo funkcijų naudojimas

„EconoMode“ ...................................................................................................................................... 48
Tylusis režimas ................................................................................................................................... 49

iv

LTWW

background image

8 Spausdinimo užduotys

Spausdinimo darbo atšaukimas ......................................................................................................... 52

Esamo spausdinimo darbo stabdymas iš derinimo pulto ................................................... 52
Spausdinimo darbo sustabdymas programinėje įrangoje .................................................. 52

„Windows“ spausdintuvo tvarkyklės funkcijų naudojimas ................................................................... 53

Spausdintuvo tvarkyklės atidarymas ................................................................................. 53
Naudokite „Quick Sets“ ...................................................................................................... 53
Popieriaus ir kokybės parinkčių nustatymas ...................................................................... 53
Dokumentų efektų nustatymas .......................................................................................... 54
Parinkite dokumento užbaigimo parinktis .......................................................................... 54
Pagalbos ir gaminio būsenos informacijos gavimas .......................................................... 56
Papildomų spausdinimo parinkčių nustatymas .................................................................. 57

9 Gaminio valdymas ir priežiūra

Informacijos puslapių spausdinimas ................................................................................................... 60

Bandomasis puslapis ......................................................................................................... 60
Konfigūracijos puslapis ...................................................................................................... 60
Eksploatacinių medžiagų būsenos puslapis ...................................................................... 60

Tinkle esančio gaminio tvarkymas ..................................................................................................... 61

Įterptinis Web serveris ....................................................................................................... 61

Įdėtojo tinklo serverio atidarymas ...................................................................... 61
Informacija skirtukas ......................................................................................... 61
Settings (parametrų) skirtukas .......................................................................... 62
Networking (tinklo parametrų) skirtukas ............................................................ 62
Saitai ................................................................................................................. 62

Integruoto interneto serverio sauga ................................................................................... 62

Gaminio užrakinimas .......................................................................................................................... 63
Eksploatacinių medžiagų tvarkymas .................................................................................................. 64

Eksploatacinių medžiagų naudojimo trukmė ..................................................................... 64
Spausdinimo kasetės tvarkymas ....................................................................................... 64

Spausdinimo kasetės saugojimas ..................................................................... 64
Naudokite autentiškas HP spausdinimo kasetes .............................................. 64
HP pareiškimas apie ne HP spausdinimo kasetes ............................................ 64
Spausdinimo kasečių autentifikavimas ............................................................. 64
HP pranešimų apie sukčiavimą specialioji telefono linija ir interneto
svetainė ............................................................................................................. 64

Eksploatacinių medžiagų ir dalių keitimas .......................................................................................... 66

Eksploatacinių medžiagų keitimo nurodymai ..................................................................... 66
Dažų perskirstymas ........................................................................................................... 66
Spausdinimo kasetės keitimas .......................................................................................... 67

Gaminio valymas ................................................................................................................................ 69

Spausdinimo kasetės srities valymas ................................................................................ 69
Išvalykite popieriaus kelią .................................................................................................. 70
1 dėklo paėmimo volelio valymas ...................................................................................... 71

LTWW

v

background image

Išvalykite 2 dėklo paėmimo volelį ...................................................................................... 75

10 Problemų sprendimas

Spręskite bendrojo pobūdžio problemas ............................................................................................ 80

Trikčių šalinimo patikrinimų sąrašas .................................................................................. 80
Faktoriai, turintys įtakos gaminio veikimui ......................................................................... 81

Atkurkite gamyklinius nustatymus ...................................................................................................... 82
Būsenos lemputės švietimas .............................................................................................................. 83
Būsenos įspėjimo pranešimai ............................................................................................................. 89
Strigtys ............................................................................................................................................... 91

Dažnai pasitaikančios strigčių priežastys .......................................................................... 91
Strigties vietos ................................................................................................................... 92
Šalinti strigtis ...................................................................................................................... 92

Vidinės sritys ..................................................................................................... 92

Spausdinimo kasetės sritis ir popieriaus kelias ................................ 92

Įvesties dėklai .................................................................................................... 94

1 dėklas ............................................................................................ 94
2 dėklas ............................................................................................ 95

Išvedimo skyriai ................................................................................................. 97

Spausdinimo kokybės problemų sprendimas ..................................................................................... 99

Spausdinimo kokybės problemos, susijusios su popieriumi .............................................. 99
Spausdinimo kokybės problemos, susijusios su aplinka ................................................... 99
Spausdinimo kokybės problemos, susijusios su strigtimis ................................................ 99
Sureguliuokite spausdinimo tankį ...................................................................................... 99
Vaizdo defektų pavyzdžiai ............................................................................................... 100

Atspaudas per šviesus ar išblukęs .................................................................. 100
Dažų taškeliai .................................................................................................. 100
Praleistos (tuščios) vietos ............................................................................... 101
Vertikalios linijos .............................................................................................. 101
Pilkas fonas ..................................................................................................... 101
Dažų dėmės .................................................................................................... 101
Netaisyklingos dažų dėmės ............................................................................ 102
Vertikalūs pasikartojantys defektai .................................................................. 102
Neteisingos formos ženklai ............................................................................. 102
Įžambus atspaudas ......................................................................................... 103
Išlenktas arba banguotas atspaudas .............................................................. 103
Susiraukšlėjęs (suglamžytas) atspaudas ........................................................ 103
Išsklaidyti dažai ............................................................................................... 104

Spręskite veikimo problemas ........................................................................................................... 105
Spręskite ryšio problemas ................................................................................................................ 106

Spręskite tiesioginio ryšio problemas .............................................................................. 106
Spręskite tinklo problemas ............................................................................................... 106

Spręskite įprastas „Windows“ problemas ........................................................................................ 108

vi

LTWW

background image

Spręskite įprastas „Macintosh“ problemas ....................................................................................... 109
„Linux“ problemų sprendimas ........................................................................................................... 112

Priedas A Eksploatacinės medžiagos ir priedai

Užsakykite dalis, priedus ir eksploatacines medžiagas .................................................................... 114

Užsakyti tiesiogiai iš HP ................................................................................................... 114
Užsakyti per paslaugų ir techninės priežiūros tiekėjus .................................................... 114

Gaminių numeriai ............................................................................................................................. 115

Spausdinimo kasetės ....................................................................................................... 115
Kabeliai ir sąsajos ............................................................................................................ 115

Priedas B Priežiūra ir parama

„Hewlett-Packard“ ribota garantija .................................................................................................... 118
Spausdinimo kasetės ribota garantija .............................................................................................. 119
Galutinio vartotojo licencinė sutartis ................................................................................................. 120
Kliento atliekamo taisymo garantijos paslauga ................................................................................ 122
Pagalba klientams ............................................................................................................................ 123
HP priežiūros sutartys ...................................................................................................................... 124

Vietoje atliekamo aptarnavimo sutartys ........................................................................... 124

Kitą dieną vietoje atliekamas aptarnavimas .................................................... 124
Kas savaitę (apimtis) vietoje atliekamas aptarnavimas ................................... 124

Iš naujo supakuokite įrenginį ........................................................................................... 124
Išplėstoji garantija ............................................................................................................ 124

Priedas C Specifikacijos

Fizinės specifikacijos ........................................................................................................................ 126
Naudojama galia ir akustiniai duomenys .......................................................................................... 127
Darbo aplinka ................................................................................................................................... 128

Priedas D Normatyvinė informacija

FCC (Federalinės Ryšių Komisijos) nuostatai .................................................................................. 130
Gaminio aplinkos apsaugos programa ............................................................................................. 131

Aplinkos apsauga ............................................................................................................ 131
Ozono gamyba ................................................................................................................ 131
Sunaudojama galia .......................................................................................................... 131
Dažų sunaudojimas ......................................................................................................... 131
Popieriaus naudojimas .................................................................................................... 131
Plastmasinės dalys .......................................................................................................... 131
„HP LaserJet“ eksploatacinės spausdinimo medžiagos .................................................. 131
Grąžinimo ir perdirbimo nurodymai .................................................................................. 132

Jungtinės valstijos ir Puerto Rikas .................................................................. 132

Kelių kasečių grąžinimas (daugiau nei vienos kasetės) ................. 132
Pavieniai grąžinimai ........................................................................ 132

LTWW

vii

background image

Siuntimas ........................................................................................ 132

Grąžinimas ne JAV ......................................................................................... 132

Popierius .......................................................................................................................... 132
Nenaudotos medžiagos ................................................................................................... 133
Naudotos namų ūkių įrangos naikinimas Europos Sąjungoje .......................................... 133
Medžiagų saugos duomenų lapas (MSDL) ...................................................................... 133
Daugiau informacijos ....................................................................................................... 133

Atitikimo deklaracija .......................................................................................................................... 134

Atitikimo deklaracija ......................................................................................................... 134

Saugumo pareiškimai ....................................................................................................................... 135

Lazerio saugumas ........................................................................................................... 135
Kanados DOC taisyklės ................................................................................................... 135
VCCI pareiškimas (Japonijai) .......................................................................................... 135
Pareiškimas dėl maitinimo laido (Japonijai) ..................................................................... 135
EMI pareiškimas (Korėjai) ................................................................................................ 135
Pareiškimas apie lazerio saugumą, skirtas Suomijai ....................................................... 135
Medžiagų lentelė (Kinija) ................................................................................................. 137

Rodyklė ............................................................................................................................................................ 139

viii

LTWW

background image

1