HP LaserJet P2035 Printer series - Тыныш күй

background image

Тыныш күй

Бұл өнімде басып шығару кезінде шығатын гуілді азайтатын тыныш күйі бар. Тыныш күй қосылып
тұрғанда өнімнің басып шығару жылдамдығы азаяды.

Тыныш күйді қосу үшін мына əрекеттерді орындаңыз.

Windows

1.

Принтер драйверінің Properties (Қасиеттер) бетін ашып, Device Settings
(Құрылғы параметрлері) қойындысын нұқыңыз. Нұсқаулар алу үшін

Windows жүйесіне арналған принтер драйверлерінің баптауларын
өзгерту 13-бетте

кестесіндегі үшінші бағанды қараңыз.

2.

Quiet Mode (Тыныш күй) аумағында Enable (Қосу) əмірін таңдаңыз.

Macintosh

1.

HP принтерінің қызметтік бағдарламасын ашыңыз.

HP Printer Utility

(HP Принтер Утилиталарын) ашыңыз 21-бетте

сілтемесін қараңыз.

2.

Set Quiet Mode (Тыныш күйді орнату) дегенді, одан кейін On (Қосу)
параметрін таңдаңыз.

3.

OK түймешігін басыңыз.

KKWW

Тыныш күй

51

background image

52

Бап 7 Өнім мүмкіндіктерін пайдаланыңыз

KKWW

background image

8