HP LaserJet P2035 Printer series - Өнім мүмкіндіктері

background image

Өнім мүмкіндіктері

Мүмкіндік

Сипаттамасы

Өнімділігі

266 МГц процессор

Пайдаланушы интерфейсі

2 батырма, 6 СКД басқару панелі

Windows® жəне Macintosh принтер драйверлері

Қолдау алып, қамсыздандыру құралдарына тапсырыс беру үшін енгізілген Веб сервері
(тек желіге қосылған модельдерде)

Принтер драйверлері

Өнімнің ықшам дискісінде қамтылған Windows жəне Macintosh жүйелеріне арналған
орталықтандырылған принтер драйверлері

Интернеттен жүктелетін HP UPD PCL 5 принтер драйвері

Интернеттен жүктелетін XML қағаз ерекшелігінің (XPS) принтер драйвері

Ажыратымдылық

FastRes 1200 іскерлік мəтіндер мен графикаға жылдам, жоғары сапалы баспаның 1200
нүкте-дюймге (н/д) баспаны қамтамасыз етеді

600 н/д ең жылдам басып шығаруды қамтамасыз етеді

Қаріптер

Өлшемін өзгертуге болатын 45 ішкі қаріп

80 құрылғыдағыға сəйкес TrueType форматындағы бағдарламалық құрал шешімдерімен
қолжетімді экрандық қаріп

Қосылу сипаттары

Жоғары жылдамдықты USB 2.0 порты

Параллель қосылым (тек HP LaserJet P2035 принтеріне арналған)

RJ.45 желілік қосылымы (тек HP LaserJet P2035n принтеріне арналған)

Қамсыздандыру материалдары

Жабдықтардың мəртебе бетінде тонер деңгейі, бетті есептеу жəне шамамен қалған
беттер туралы ақпарат болады.

Өнім шынайы HP баспа картриджінің орнатылғандығын тексереді.

Жеңіл ауыстырылатын картриджіне қайта тапсырыс беруге HP сенімді жабдығының веб
торабымен біріктіру

Керек-жарақтар

HP Jetdirect сыртқы баспа сервері

Қолдаулы операциялық жүйелер

Microsoft

®

Windows

®

2000, Windows

®

Server 2003, Windows

®

XP жəне Windows Vista™

Macintosh OS X V10.3, V10.4, V10.5 жəне кейінгі нұсқалары

Unix

®

Linux

Қол жетімділігі

Интернеттегі пайдаланушы нұсқауы экрандық мəтін оқу құралдарымен үйлесімді.

Баспа картриджін бір қолмен алып, салуға болады.

Барлық есіктерді бір қолмен ашуға болады.

Қағазды 1-Науаға бір қолмен салуға болады.

KKWW

Өнім мүмкіндіктері

3