HP LaserJet P2035 Printer series - Macintosh жүйесінде баспаның алдын ала орнатпаларын құру және пайдалану

background image

Macintosh жүйесінде баспаның алдын ала орнатпаларын құру жəне пайдалану

Қайта пайдалану мақсатымен принтер драйверлерінің ағымды баптауларын сақтау үшін
баспаның алдын ала орнатпаларын пайдалану.

баспаның алдын ала орнатпаларын құру

1.

File (Файл) мəзірінен Print (Басып шығару) батырмасын таңдаңыз.

2.

Драйверді таңдаңыз.

3.

Басып шығару параметрлерін таңдаңыз.

4.

Presets (Алдын ала орнатулар) тармағында Save As... (Түрінде сақтау...) батырмасын
басып, алдын ала орнатпа атауын теріңіз.

5.

OK басыңыз.

Баспаның алдын ала орнатпаларын пайдалану

1.

File (Файл) мəзірінен Print (Басып шығару) батырмасын таңдаңыз.

2.

Драйверді таңдаңыз.

3.

Presets (Алдын ала орнатулар) тармағында пайдаланғыңыз келетін алдын ала
орнатпаларды таңдаңыз.

ЕСКЕРІМ:

Принтер-драйвер стандартты параметрлерін пайдалану үшін Standard

(Стандартты) таңдаңыз.