HP LaserJet P2035 Printer series - Құжаттарды немесе баспаларды әдеттегі парақ мөлшеріне өзгерту

background image

Құжаттарды немесе баспаларды əдеттегі парақ мөлшеріне өзгерту

Сіз құжатты өзге өлшемді параққа орналастыру үшін масштабтай аласыз.

1.

File (Файл) мəзірінен Print (Басып шығару) батырмасын таңдаңыз.

2.

Paper Handling (Қағаз жүктеу) мəзірін ашыңыз.

3.

Destination Paper Size (Арнаулы Парақ Өлшемі) аумағынан Scale to fit paper size (Парақ
өлшеміне орналастыру үшін масштабтау) мəзірін таңдап, жайыомалы тізімнен өлшемді
таңдаңыз.

4.

Егер Сіз құжаттан кіші парақтарды ғана пайдаланғыңыз келсе, Scale down only (Тек төмен
қарай масштабтау) батырмасын таңдаңыз.

22

Бап 4 Өнімді Macintosh компьютерімен пайдалану

KKWW