HP LaserJet P2035 Printer series - Мұқабаны басып шығару

background image

Мұқабаны басып шығару

Сіз құрамында хабары («Құпия» сияқты) бар құжаттарыңыз үшін түрлі мұқаба беттерін басып
шығара аласыз.

1.

File (Файл) мəзірінен Print (Басып шығару) батырмасын таңдаңыз.

2.

Драйверді таңдаңыз.

3.

Cover Page (Алдыңғы Мұқаба) жайылмалы мəзірін ашып, одан кейін алдыңғы мұқабаны не
Before Document (Құжат алдында) немесе After Document (Құжаттан Кейін) басып
шығаруды таңдаңыз.

4.

Cover Page Type (Мұқаба Бетінің Түрі) жайылмалы мəзірінен өзіңіз мұқаба бетте басып
шығарғыңыз келетін хабарды таңдаңыз.

ЕСКЕРІМ:

Бос мұқаба бетті басып шығару үшін Standard (Стандартты) түрді Cover Page

Type (Мұқаба Бетінің Түрі) түрінде таңдаңыз.