HP LaserJet P2035 Printer series - Екі жаққа да басу (дуплексті басып шығару)

background image

Екі жаққа да басу (дуплексті басып шығару)

Қолмен екі жағына басып шығару

1.

Баспа тапсырмасын қамтамасыз ететін науалардың біріне жеткілікті қағаз мөлшерін
салыңыз. Егер Сіз бланк сияқты арнайы қағаз жүктеген болсаңыз, оны келесі жолдардың
бірімен жүктеңіз:

1-Науасын бланк парақтарын бетін астыға жəне жоғарғы жиегін өнімге қаратып
салыңыз.

Барлық басқа науаларға бланк парақтарын бетін астыға жəне жоғарғы жиегін науаның
алдыңғы жағына қаратып салыңыз.

2.

File (Файл) мəзірінен Print (Басып шығару) батырмасын таңдаңыз.

3.

Finishing (Өңдеу) мəзірінде Manually Print on 2nd Side (2-жағына қолмен басып шығару)
батырмасын басыңыз.

4.

Print (Басып шығару) батырмасын басыңыз. Екінші жағын басып шығару үшін шығыс
жинағын 1-Науаға орналастырмас бұрін компьютер экранына шығарылатын жайылмалы
терезедегі нұсқауларды басыңыз.

5.

Өнімге өтіп, 1-Науадағы кез келген бос парақтарды алып тастаңыз.

24

Бап 4 Өнімді Macintosh компьютерімен пайдалану

KKWW

background image

6.

Басып шығарылған жинақты 1-Науаға басылған жағын төмен,жоғарғы жиегін өнімге қаратып
салыңыз. Сіз екінші жағын да 1-Науадан басып шығаруыңыз тиіс.

7.

Кеңес берілген жағдайда, жалғастыру үшін басқару панеліндегі тиісті батырманы басыңыз.