HP LaserJet P2035 Printer series - 2-науаның желімді білігін тазалау

background image

2-науаның желімді білігін тазалау

Егер өнімде 2-науадағы қағазды алу кезінде ақаулық байқалса, мына нұсқауларды орындаңыз.

1.

Өнімді өшіріп, электр қуат кабелін ажыратыңыз, содан кейін өнімнің салқындауын күтіңіз.

2.

2-науаны шығарыңыз.

KKWW

Өнімді тазалау

77

background image

3.

Бос науа слотында өнімнің алдындағы жоғары жақтағы желімді біліктің орнын анықтаңыз.

4.

Қылшығы жоқ шүберекті сулап, білікті өнімнің артқы жағына бұрап отырып, оны тазалаңыз.

ЕСКЕРІМ:

Роликтің бетін жалаң саусақпен ұстамаңыз.

5.

Тартушы роликтегі еріген кірді кетіру үшін кұрғақ, тегіс матамен сүртіңіз.

6.

Тартушы роликті əбден құрғатыңыз.

7.

2-науаны орнына салыңыз.

78

Бап 9 Өнімді басқару жəне оған техникалық қызмет көрсету

KKWW

background image

8.

Электр қуат кабелін қайта жалғап, өнімді қосыңыз.

KKWW

Өнімді тазалау

79

background image

80

Бап 9 Өнімді басқару жəне оған техникалық қызмет көрсету

KKWW