HP LaserJet P2035 Printer series - Баспа картриджін ауыстыру

background image

Баспа картриджін ауыстыру

Баспа картриджі пайдалану мерзімінің соңына жеткенде, сізге алмастыратын картриджге
тапсырыс беруге нұсқау беріледі. Тонерді қайта үлестіру рұқсат етілетін баспа сапасына сəйкес
келмейінше, басып шығаруды ағымдағы картриджбен жалғастыруыңызға болады.

1.

Баспа картриджін ашу үшін батырманы басыңыз, содан кейін баспа картриджін алыңыз.

2.

Жаңа баспа картриджін қапшықтан шығарыңыз. Ескі баспа картриджін ескі-құсқы заттар
қапшығына салыңыз.

KKWW

Қамсыздандыру материалдары мен қосалқы бөлшектерді ауыстыру

69

background image

3.

Тонерді жаю үшін, баспа картриджін екі жағынан ұстап, ақырын шайқаңыз.

ЕСКЕРТУ:

Ысырманы немесе шығыршықтың бетін ұстамаңыз.

4.

Жапсырма босағанша, картридждің сол жағындағы жапсырманы бұраңыз. Картриджден
барлық таспаны алмай тұрып, жапсырманы тартыңыз. Кəдеге жаратуға қайтару үшін
жапсырма мен таспаны баспа картриджінің қорабына салыңыз.

5.

Баспа картриджін өнімнің ішіндегі іздермен туралап, баспа картриджін орнын толық түсіріп
салыңыз, содан кейін баспа картриджінің есігін жабыңыз.

6.

Орнату аяқталды. Ескі баспа картриджін жаңа баспа картриджінің қорабына салыңыз.
Берілген қайта пайдалану нұсқаулығын қараңыз.

Қосымша анықтама алу үшін

www.hp.com/support/ljp2030series

торабына өтіңіз.

70

Бап 9 Өнімді басқару жəне оған техникалық қызмет көрсету

KKWW