HP LaserJet P2035 Printer series - HP -емес баспа картридждеріне қатысты HP саясаты

background image

HP -емес баспа картридждеріне қатысты HP саясаты

Hewlett-Packard Компаниясы жаңа немесе қалпына келтірілген HP -емес баспа картридждерін
пайдалануды ұсынбайды.

ЕСКЕРІМ:

HP -емес баспа картридждерін пайдалану салдарынан келтірілген ешбір

зақымдану HP кепілдік жəне қызмет көрсету жөніндегі келісімдермен қамтылмайды.

HP жаңа баспа картриджін орнату жөніндегі ақпаратты табу үшін, қараңыз

Баспа картриджін

ауыстыру 69-бетте

. Пайдаланылған картридждерді қайта өңдеуге тапсыру үшін, жаңа

картриджбен жеткізілетін нұсқаулықты орындаңыз.