HP LaserJet P2035 Printer series - Көрсету беті

background image

Көрсету беті

Көрсету бетінде мəтін мен графика үлгілері беріледі. Көрсету бетін басып шығару үшін төмендегі
əрекеттердің біреуін орындаңыз:

Ready (Даяр) индикатор жанып, принтер ешқандай басқа тапсырманы орындамай тұрған
кезде

Go

(Баста) түймесін басыңыз.

Оны Printer Preferences (Принтер артықшылықтары) терезесіндегі Services бетіндегі
жайылып түсетін Print Information Pages (Баспа туралы ақпарат беттері) тізімінен таңдаңыз.