HP LaserJet P2035 Printer series - USB және параллель байланыстары

background image

USB жəне параллель байланыстары

1.

Бағдарлама орнату дискісін компьютердің CD-ROM кұрылғысына салыңыз.

2.

Егер орнату бағдарламасы автоматты түрде басталмаса, дискінің ішін ашып, SETUP.EXE
файлын қосыңыз.

3.

Экранда пайда болған нұсқауларды орындаңыз.

ЕСКЕРІМ:

Орнату кезінде параллель немесе USB қабелін қосуға нұсқау бар.

Cурет 5-1

Параллель байланыс

Cурет 5-2

USB байланысы

28

Бап 5 Қосылу сипаттары

KKWW