HP LaserJet P2035 Printer series - Желі параметрлерін көру немесе өзгерту

background image

Желі параметрлерін көру немесе өзгерту

Сіз енгізілген Веб-серверін IP адресі параметрлерін көру немесе өзгерту үшін пайдалана аласыз.

1.

Конфигурациялау бетін басып шығарып, IP мекенжайын табыңыз.

Егер сіз IPv4 пайдаланып отырған болсаңыз, IP адресі тек сандардан тұрады. Ол
келесідей қалыпта болады:

xx.xx.xx.xxx

Егер сіз IPv6, пайдаланып отырған болсаңыз, IP адресі таңбалар мен сандардың
оналтылық тіркестерінен тұрады. Ол келесідей қалыпта болады:

Кесте 5-4

IP адресін беру (жалғасы)

30

Бап 5 Қосылу сипаттары

KKWW

background image

xxxx::xxx:xxxx:xxxx:xxxx

2.

Енгізілген Веб-серверін ашу үшін IP адресін Веб-браузер жолағына теріңіз.

3.

Желі жөніндегі ақпаратты алу үшін Networking (Желіге қосылу) жиекбелгісін басыңыз. Сіз
параметрлерді қалауыңыз бойынша өзгерте аласыз.