HP LaserJet P2035 Printer series - Қолдаулы қағаз және баспа құралдарының түрлері

background image

Қолдаулы қағаз жəне баспа құралдарының түрлері

Осы өніммен қолданатын арнайы HP атаулы қағаздың толық тізімін көру үшін

www.hp.com/

support/ljp2030series

өтіңіз.

Қағаз түрлері (принтер драйвері)

1-Науа

2-науа

Қарапайым қағаз

Жеңіл 60–74 г/м

2

Орта салмақты (96–110 г/м

2

)

Ауыр (111–130 г/м

2

)

Өте ауыр (131–175 г/м

2

)

Мөлдір үлдір

Жапсырмалар

Бланк

Алдын ала басылған

Алдын ала тесілген

Түсті

Бұдырлы

Жоғары сортты

Қайта өңделген

Конверт

HP көп мақсатқа арналған қағазы

HP кеңсе қағазы

HP LaserJet қағазы

HP Premium Choice қағазы

38

Бап 6 Қағаз жəне баспа медиасы

KKWW

background image

Науа жəне қалта сыйымдылығы

Науа немесе қалта

Қағаз түрі

Ерекшеліктер

Саны

1-науа

Қағаз

Ауқымы:

60 г/м

2

облигациядан 200 г/м

2

облигацияға дейін

Жинақтың ең көп биіктігі: 5 мм

75 г/м

2

құнды қағазының 50

парағына тең

Конверттер

60 г/м

2

облигациядан 90 г/м

2

облигацияға дейінгіден аз

10 конвертке дейін

Жапсырмалар

Ең көп дегенде қалыңдығы 0,23
мм

Жинақтың ең көп биіктігі: 5 мм

Диапозитивтер

Ең аз дегенде қалыңдығы 0,13
мм

Жинақтың ең көп биіктігі: 5 мм

2-науа

Қағаз

Ауқымы:

60 г/м

2

облигациядан 135 г/м

2

облигацияға дейін

75 г/м

2

құнды қағазының 250

парағына тең

А6 қағазына арналған
максимальды жинақ биіктігі: 15
мм (0,59 дюйм)

Диапозитивтер

Ең аз дегенде қалыңдығы 0,13
мм

Жинақтың ең көп биіктігі: 26 мм

Стандартты жоғарғы қалта

Қағаз

75 г/м

2

құнды қағазының 125

парағына тең

KKWW