HP LaserJet P2035 Printer series - Стандартты емес қағаз пішімдері

background image

Стандартты емес қағаз пішімдері

Осы құрылғы стандартты емес түрлі қағаз пішімдеріне қолдау көрсетеді. Қолдау көрсетілетін
стандартты емес қағаз пішімдеріне осы құрылғыға арналған ең кіші жəне ең үлкен өлшемдердің
шегіндегі, бірақ қолдау көрсетілетін арқаулар кестесінде көрсетілмеген қағаз өлшемдері жатады.
Стандартты емес қағаз пішімдерімен жұмыс істеген кезде оны басып шығарғыштың драйверінде
көрсетіп, қағазды стандартты емес қағаз пішімдеріне қолдау көрсететін науаға салу керек.

KKWW

Стандартты емес қағаз пішімдері

37