HP LaserJet P2035 Printer series - А.Қ.Ш. тыс қайтарылымдар

background image

А.Қ.Ш. тыс қайтарылымдар

HP Ғаламдық Серіктестер қайтару мен қайта жарату бағдарламасына қатысу үшін қайта жарату
нұсқаулығында берілген жеңіл нұсқауларын (жаңа өнімнің қамсыздандыру материалдары
жіберілген қорабының ішінен табуыңызға болады) орындаңыз немесе

www.hp.com/recycle

торабына барыңыз. HP LaserJet баспа қамсыздандыру материалдарын қалай қайтаруды
түсіндіретін ақпарат қажет болса, өзіңіздің ел/аймағыңызды таңдаңыз.

138 Қосымша D Нормативтік ақпарат

KKWW