HP LaserJet P2035 Printer series - Тұтынылатын қуат

background image

Тұтынылатын қуат

Дайын режимінде электр қуатын пайдалану едəуір төмендеп, табиғи қорларды сақтайды жəне
осы өнімнің жоғары жұмыс тиімділігіне əсер етпей ақшаны үнемдейді. Өнімнің ENERGY STAR®
біліктілік мəртебесін анықтау үшін Өнімнің анықтамалық деректер кестесін немесе Техникалық
сипаттама кестесін қараңыз. Біліктіленген өнімдер келесі жерде де тізімделген:

www.hp.com/go/energystar