HP LaserJet P2035 Printer series - Зауыттық параметрлерді қайтару

background image

Зауыттық параметрлерді қайтару

Өнімнің қауыттық параметрлерін қайтару үшін осы қадамдарды орындаңыз.

1.

Өнімді өшіріңіз.

2.

Өнімді қосыңыз, іске қосылғанда барлық шамдар бірге жыпылықтағанда басқару тақтасының
батырмаларын басып тұрыңыз.

84

Бап 10 Мəселелерді шешу

KKWW