HP LaserJet P2035 Printer series - Қағазға байланысты баспа сапасының ақаулықтары

background image

Қағазға байланысты баспа сапасының ақаулықтары

Баспа сапасының ақаулықтарының кейбіреулері HP ерекшеліктеріне сай келмейтін қағазды
пайдаланудан туындайды.

Қағаздың беті тым тегіс.

Қағаздың ылғалдығы біркелкі емес, тым жоғары немесе тым төмен. Басқа жердегі немесе
ашылмаған бумадағы қағазды қолданыңыз.

Қағаз бетінің кейбір жерлеріне тонер бекітілмейді. Басқа жердегі немесе ашылмаған
бумадағы қағазды қолданыңыз.

Фирмалық бланкіңіз қалың қағазға басылған. Жұқалау, ксерографикалық қағазды
қолданыңыз. Егер осыдан кейін ақаулық түзетілсе, фирмалық бланкпен қамтамасыз
етушімен хабарласып, HP ерекшеліктеріне сай келетін қағазды пайдалануын сұраңыз.

Қағаз тым қалын. Жұқалау, ксерографикалық қағазды қолданыңыз.

Сіз таңдаған қағаздың түрі өте қалын. Сол себептен, тонер оған бекітілмейді.

Барлық HP LaserJet өнімдеріне арналған толық қағаз ерекшеліктерін алу үшін HP LaserJet Printer
Family Print Media Guide
(РP LaserJet Принтер тобының басып шығару құралының Нұсқаулығы)
бөлімін қараңыз. Бұл нұсқаулық

www.hp.com/support/ljpaperguide

торабында бар.