HP LaserJet P2035 Printer series - Басылған бейне ашық немесе өңсіз шығады

background image

Басылған бейне ашық немесе өңсіз шығады

Баспа картриджінің қызмет мерзімі бітуге жақын.

Пайдалану мерзімін ұзарту үшін тонерді қайта
үлестіріңіз.

Баспа құралдары Hewlett-Packard компаниясы баспа
құралдары үшін белгілеген техникалық шарттарға сай
болмауы мүмкін (мəселен, баспа құралдары тым
ылғалды немесе тым қалың).

Егер бүкіл бет ашық түсті болып шықса, баспа
тығыздығы тым ашық болып белгіленген немесе
EconoMode режимі қосылып қалған болуы мүмкін.
Баспа тығыздығын реттеп алып, принтер Қасиеттері
бетіндегі EconoMode режимін өшіріңіз.

102 Бап 10 Мəселелерді шешу

KKWW