HP LaserJet P2035 Printer series - Басқару панелі

background image

Басқару панелі

Принтердің басқару панелі алты шам мен екі түймеден тұрады. Шамдар белгілі тəртіппен жанып,
принтердің жай-күйін білдіреді.

1

7

6

5

4

3

2

1

Кептелу шамы: Принтерде қағаз кептеліп қалғанын білдіреді.

2

Тонер шамы: Тонер деңгейі төмендеп қалса, тонер шамы жанады. Баспа картриджі принтерден шығарылған
болса, тонер шамы жыпылықтап тұрады.

3

Кағаз жоқтығын көрсетуші шам: Принтерде кағаз калмағанын көрсетеді.

4

Ескерту шамы: Баспа картриждің есігінің ашық екенін немесе басқа қателер барлығын көрсетеді.

5

Даярлық шамы: Принтер басып шығаруға даяр тұрғанын көрсетеді.

6

Go

(Баста) түймесі мен шамы.

7

Cancel

(Тоқтату) түймесі: Принтер орындап жатқан тапсырманы тоқтату үшін

Cancel

(Тоқтату) түймесін басыңыз.

ЕСКЕРІМ:

Жарық үлгілерінің сипаттамасы үшін

Мəртебе шамының үлгілері 85-бетте

қараңыз.

KKWW

7

background image

8

Бап 2 Басқару панелі

KKWW

background image

3