HP LaserJet P2035 Printer series - Tárgymutató

background image

Tárgymutató

Jelek és számok

1. tálca

befogadóképesség 39
feltöltés 41
papírelakadások 95

2. tálca

befogadóképesség 39
feltöltése 42
papírelakadások 96

A

A6-os méretű papír betöltése 42
adagolótálca

média betöltése 42

adatok

fizikai 128

A hp hamisításokkal foglakozó

forródrótja 64

a készülék zárolása 63
akusztikai adatok 129
alapértelmezett beállítások,

visszaállítás 82

állapot

Macintosh Services

(Szolgáltatások) lap 24

állapotjelző fények 83
álló tájolás

beállítás, Windows 54

Általános védelmi hiba Kivétel:

OE 107

Anyagbiztonsági adatlap (Material

Safety Data Sheet –
MSDS) 135

anyagkorlátozások 135

B

be-/kikapcsoló, helye 4
beágyazott webszerver 16, 21
beágyazott webszerver (EWS)

biztonság 62

használat 61
Információ lap 61
terméktámogatás 62

beállítások

fontossági sorrend 12
hálózati nyomtatás 30
illesztőprogram előzetes

beállításai (Macintosh) 22

illesztőprogramok 13, 20

beégetőmű

hibák 89

beépített webszerver (EWS)

kellékek rendelése 62
Networking (Hálózat) lap 62
Settigs (Beállítások) lap 62

behúzási hibaüzenet 90
behúzógörgő

1. tálca 71
2. tálca 75

betűkészletek

EPS-fájlok,

problémamegoldás 109

biztonsági funkciók 63
biztonságtechnikai

nyilatkozatok 137

boríték

bemeneti tájolás 41

borítékok

kimeneti tálca, kiválasztás 45

borítólapok 22, 53
bővített garancia 126

C

cikkszámok

festékkazetták 115

címkék

kimeneti tálca, kiválasztás 45

Configuration (Konfiguráció)

oldal 60

CS

csendes üzemmód

engedélyezése 49

cserélje a kellékeket üzenet 90

D

declaration of conformity 136
Demóoldal 60
DIMM-ek

elérés 4

dokumentumok átméretezése

Macintosh 22
Windows 54

dokumentumok méretének

beállítása

Windows 54

duplex nyomtatás

Macintosh 24
Windows 54

Lásd még: kétoldalas nyomtatás

durva papír

kimeneti tálca, kiválasztás 45

E

EconoMode beállítás 48
egyenes papírtovábbítási út

papírelakadások 97

egyéni méretezésű papír beállításai

Macintosh 22

egyéni papírméretek 37
elakadások

helyek 92
hibaüzenetek 89
leggyakoribb okai 91
nyomtatási minőség 99

Lásd még: elakadások

megszüntetése

elakadások megszüntetése

1. tálca 95
2. tálca 96

HUWW

Tárgymutató 141

background image

egyenes továbbítási út 97
felső kimeneti tálca 97
helyek 92
nyomtatókazetta területe 93
papírút 93

Lásd még: elakadások

elektromos jellemzők 129
élettartama végi selejtezés 135
előzetes beállítások

(Macintosh) 22

Energia

fogyasztás 129

EPS fájlok,

problémamegoldás 109

Eszköz állapota

Macintosh Services

(Szolgáltatások) lap 24

eszközfelfedezés a hálózaton 29
Ethernet kártyák,

termékszámok 115

Európai Unió,

hulladékelhelyezés 135

EWS. Lásd: beágyazott webszerver

F

FastRes 3
fejléces papír, betöltés 56
fekvő tájolás

beállítás, Windows 54

felbontás

jellemzők 3
minőséggel kapcsolatos

problémák megoldása 99

felső kimeneti tálca

helye 4
kapacitás 39
nyomtatás 45
papírelakadások 97

festék

foltok 70
újraelosztás 66

festékkazetták

cikkszámok 115

festék újraelosztása 66
Finn lézer biztonsági

nyilatkozat 137

fizikai adatok 128
fontok

mellékelve 3

fontossági sorrend,

beállítások 12

formázó

biztonság 63

funkciók 2
füzetnyomtatás 56

G

garancia

A fogyasztó által végzett

javítás 124

bővített 126
license 121
nyomtatópatronok 120

GY

Gyors beállítások 53

H

hálózat

IP-cím konfigurálása 31
jelszó, beállítás 31
jelszó, módosítás 31
kapcsolati-sebesség

beállítások 31

port, beállítás 30
támogatott protokollok 29

hálózati

beállítások, megtekintés 30
beállítások, módosítás 30
termékfelfedező 29

hálózati port

támogatott 3

hálózat kezelése 30
hálózatok

konfigurálás 29

hamisításokkal foglakozó

forródrót 64

hamisított kellékek 64
hátsó kimenet

nyomtatás 45

hátsó kimeneti

tálca, helye 4

helyezzen be kellékeket

üzenet 89

helyszíni javítási

szerződések 126

hetenkénti helyszíni javítás 126
hibaelhárítás

hálózati problémák 105

közvetlen csatlakoztatási

problémák 105

oldalak lassú nyomtatása 104
oldalak nem nyomtatódnak

ki 104

papírbehúzás (1. tálca) 71
papírbehúzás (2. tálca) 75
papírelakadások 92, 93, 95,

96, 97

USB-kábelek 104
üres oldalak 104

Lásd még: megoldás;

problémamegoldás

hibaelhárítási

ellenőrzőlista 80

higanymentes termék 135
hordozó

kézi nyomtatás 43

hordozók

támogatott méretek 35

hőmérséklet specifikációk 130
HP Jetdirect nyomtatószerver

termékszámok 115

HP Printer Utility

(Nyomtatósegéd) 21

HP SupportPack csomag 126
HP ügyfélszolgálat 125

I

illesztőprogramok

beállítások 12, 13, 20
előzetes beállításai

(Macintosh) 22

gyorsbeállítások

(Windows) 53

Macintosh,

problémamegoldás 108

Macintosh beállítások 22
mellékelve 3
papírtípusok 38
támogatott 11
Windows, megnyitás 53

Információ lap (beágyazott

webszerver) 61

információs oldalak

Configuration (Konfiguráció)

oldal 60

Demóoldal 60
Kellékállapot-oldal 60

142 Tárgymutató

HUWW

background image

IP-cím

kézi konfigurálás 31
Macintosh,

problémamegoldás 108

támogatott protokollok 29

irány

papír, feltöltéskor 41

írásvetítő-fóliák

kimeneti tálca 45

J

Japanese VCCI statement 137
javítási szerződések 126
jellemzői 3
jellemzők

elektromos és akusztikai 129
működési környezeté 130

jelzőfények 83
Jetdirect nyomtatószerver

termékszámok 115

jótállás

készülék 118

K

kábelek

USB, hibaelhárítás 104

Kanadai DOC-szabályozás 137
kapcsolati-sebesség

beállítások 31

karbantartási szerződések 126
kartonlap

kimeneti tálca, kiválasztás 45

kazetták

a környezet tisztítása 69
cikkszámok 115
cserék gyakorisága 64
csereüzenet 90
funkciók 3

kellékállapot, Services

(Szolgáltatások) lap

Macintosh 24

kellékállapot, Szolgáltatások lap

Windows 56

Kellékállapot-oldal 60
kellékek

cikkszámok 115
cserék gyakorisága 64
csereüzenet 90
hamisított 64
hitelesítés 64

nem a HP által gyártott 64,

90

nyomtatópatronok cseréje 67
rendelés 114
rendelési üzenet 90
újrahasznosítás 133

kellékek rendelése üzenet 90
készülékkörnyezet

problémamegoldás 99

kétoldalas nyomtatás

Windows 54

Lásd még: duplex nyomtatás

kezdőlap

más papír használata 22

kezelőpanel

állapotjelző fények 83
beállítások 12
helye 4
leírás 7
tisztítólap, nyomtatás 70

kézi adagolásos nyomtatás 43
kimenet minősége. Lásd:

nyomtatási minőség

kisegítő lehetőségek 3
kis méretű papír, rányomtatás 45
Korean EMI statement 137
Környezetvédelmi program 133

L

lapolvasó hibaüzenete 89
laponkénti oldalszám 23
laponként több oldal

Windows 54

leállítás

nyomtatás 52

levelezőlapok

kimeneti tálca, kiválasztás 45

lézer biztonsági

nyilatkozatok 137

licenc, szoftver 121
Linux illesztőprogramok 111
Linux szoftver 17

M

Macintosh

dokumentumok

átméretezése 22

HP Printer Utility

(Nyomtatósegéd) 21

illesztőprogram beállításai 20,

22

illesztőprogramok,

problémamegoldás 108

problémák,

problémamegoldás 108

szoftver 20
támogatás 125
támogatott operációs

rendszerek 20

USB-kártya,

problémamegoldás 109

Macintosh illesztőprogram-

beállítások

egyéni méretezésű papír 22
Services (Szolgáltatások)

lap 24

vízjelek 23

másnapi helyszíni javítás 126
másolatok, példányszám

Windows 56

média

egyéni méretezésű, Macintosh-

beállítások 22

kezdőlap 22
laponkénti oldalszám 23

média betöltése

1. tálca 41
2. tálca 42
A6-os méretű papír 42

megoldás

ferde oldal 102
festékfoltok 70
függőlegesen ismétlődő

hibák 102

függőleges vonalak 101
gyűrődés 103
hálózati problémák 105
halvány vagy elmosódott

nyomat 100

hibás karakterek 102
hullámok 103
kihagyások 101
közvetlen csatlakoztatási

problémák 105

nedves toner 102
pöndörödés 103
ráncok 103
szürke háttér 101
tonerelkenődések 101

HUWW

Tárgymutató 143

background image

tonerszemcsék 100
tonerszóródás a körvonalak

mentén 103

Lásd még: problémamegoldás;

hibaelhárítás

mellékelt akkumulátorok 135
memória

DIMM-ek, biztonság 63
mellékelve 20

méretek, készülék 128
minőség. Lásd: nyomtatási

minőség

modellek, funkciók

összehasonlítása 2

model number 136
motorkommunikációs

hibaüzenet 90

működési környezet

jellemzők 130

N

nehéz papír

kimeneti tálca, kiválasztás 45

nem a HP által gyártott

kellékek 64, 90

nem hamisított kellékek 64
Networking (Hálózat) lap (beépített

webszerver) 62

n-szeres nyomtatás

Windows 54

NY

nyomtatás

Configuration (Konfiguráció)

oldal 60

csatlakoztatás hálózatra 30
Demóoldal 60
füzetek 56
hibaelhárítás 104
Kellékállapot-oldal 60
kézi adagolás 43

nyomtatási feladat leállítása 52
nyomtatási feladatok 51
nyomtatási kérelem

leállítása 52

nyomtatási kérelem

szüneteltetése 52

nyomtatási kérelem törlése 52
nyomtatási minőség

elakadások 99

ferde oldal 102
függőlegesen ismétlődő

hibák 102

függőleges vonalak 101
gyűrődés 103
halvány vagy elmosódott

nyomat 100

hibás karakterek 102
hullámok 103
javítás 100
kihagyások 101
környezet 99
nedves toner 102
nyomtatási sűrűség

beállítása 100

papír 99
pöndörödés 103
problémamegoldás 99
ráncok 103
szürke háttér 101
tonerelkenődések 101
tonerszemcsék 100
tonerszóródás a körvonalak

mentén 103

nyomtatási minőség javítása 100
nyomtatási sűrűség

beállítás 100

nyomtatás két oldalra

Macintosh 24

nyomtatás mindkét oldalra

Windows 54

nyomtató

kezelőpanel 7

nyomtatóinformációs oldalak

Configuration (Konfiguráció)

oldal 60

Demóoldal 60
Kellékállapot-oldal 60

nyomtatókazetták

a környezet tisztítása 69
cserék gyakorisága 64
csereüzenet 90
festék újraelosztása 66
funkciók 3
papírelakadások a

területen 93

nyomtatópatronok

csere 67
eredeti HP 64
garancia 120

hitelesítés 64
Macintosh állapot 24
nem HP által gyártott 64, 90
rendelési üzenet 90
tárolás 64
újrahasznosítás 133

nyomtatópatronok, nyomtatás

Macintosh állapot 24

nyomtatópatronok cseréje 67

O

oldalak

laponként, Windows 54
lassú nyomtatás 104
nem nyomtatódnak ki 104
üres 104

oldalsorrend, módosítás 56
on-line támogatás 125
operációs rendszerek

támogatása 3, 10, 20

Optikai karakterfelismerő (HP-UX)

program 17

P

papír

A6-os méretű, tálca

beállítása 42

bemeneti tájolás 41
borítók, különböző papír

használata 53

egyedi méret, kiválasztás 53
egyéni méretek 37
egyéni méretezésű, Macintosh-

beállítások 22

első és utolsó oldal, különböző

papír használata 53

kezdőlap 22
laponkénti oldalszám 23
méret, kiválasztás 53
méret, választás 44
problémamegoldás 99
támogatott méretek 35
támogatott típusok 38
típus, kiválasztás 53
típus, választás 44

papírelakadások. Lásd: elakadások
papírút

papírelakadások 93

144 Tárgymutató

HUWW

background image

páratartalom

adatok 130
problémamegoldás 99

párhuzamos kábel, cikkszám 115
párhuzamos kapcsolat 28
párhuzamos port

támogatott 3

patronok

csere 67
eredeti HP 64
garancia 120
hitelesítés 64
nem HP által gyártott 64, 90
rendelési üzenet 90
tárolás 64
újrahasznosítás 133

PCL illesztőprogramok 11
portok

problémamegoldás,

Macintosh 109

támogatott 3, 5

PostScript Printer Description

(PPD) fájlok

mellékelve 20
problémamegoldás 108

PPD-k

mellékelve 20
problémamegoldás 108

problémamegoldás

állapotjelző fények 83
EPS-fájlok 109
kimenet minősége 99
környezet 99
Linux 111
Macintosh-problémák 108
papír 99

Lásd még: megoldás;

hibaelhárítás

processzorsebesség 3
protokollok, hálózatok 29

R

rendelés

kellékek és tartozékok 114
termékszámok 115

S

selejtezés, élettartam végi 135
Services (Szolgáltatások) lap

Macintosh 24

Settings (Beállítások) lap (beépített

webszerver) 62

Solaris szoftver 17
sorozatszám 5
speciális hordozó

útmutató 40

speciális nyomtatási opciók

Windows 56

speciális papír

útmutató 40

specifikációk

funkciók 3

Spool32 hibák 107
súly, készülék 128
SupportPack csomag, HP 126

SZ

Szabálytalan művelet hibák 107
szerviz

termék

visszacsomagolása 126

színes szöveg

nyomtatás feketeként 56

szoftver

beágyazott webszerver 16,

21

beállítások 12
eltávolítás Windows rendszer

esetében 14

HP Printer Utility

(Nyomtatósegéd) 21

Macintosh 20
szoftverlicenc-szerződés 121
támogatott operációs

rendszerek 10, 20

T

tájolás

beállítás, Windows 54

tálcák

hely 4
kapacitás 39
kétoldalas nyomtatás 24
konfigurálás 44
papír iránya 41

tálcák, kimeneti

helye 4
kapacitás 39
kiválasztása 45

támogatás

Linux 111
on-line 56, 125
termék

visszacsomagolása 126

támogatott hordozók 35
táp

kapcsoló, helye 4

tápellátás

hibaelhárítás 80

tárolás

nyomtatópatronok 64

tartozékok

rendelés 114
termékszámok 115

TCP/IP

támogatott protokollok 29

technikai támogatás

on-line 125
termék

visszacsomagolása 126

technikai tanácsadás

Linux 111

termék becsomagolása 126
termékek összehasonlítása 2
termékkörnyezet

specifikáció 130

termék szállítása 126
termék visszacsomagolása 126
típusszám 5
tisztítás

behúzógörgő (1. tálca) 71
behúzógörgő (2. tálca) 75
nyomtató 69
nyomtatókazetta

környezete 69

papírútvonal 70

toner

elkenődött 101
kevés 100
nedves toner 102
szemcsék 100
tonerszóródás a körvonalak

mentén 103

túl összetett oldal hibaüzenet 90

U

újrahasznosítás

HP nyomtatókellékek

visszajuttatása,

HUWW

Tárgymutató 145

background image

környezetvédelmi
program 134

UNIX szoftver 17
USB-kábel, cikkszám 115
USB-kapcsolat 28
USB-port

hibaelhárítás 104
problémamegoldás,

Macintosh 109

támogatott 3

Ü

ügyfélszolgálat

termék

visszacsomagolása 126

ügyféltámogatás

Linux 111
on-line 125

üres oldalak

hibaelhárítás 104

V

váltakozó fejléces mód 56
vázlatnyomtatás 48
vízjelek

Windows 54

W

webhelyek

Anyagbiztonsági adatlap

(Material Safety Data Sheet;
MSDS) 135

hamisítványok jelentése 64
kellékek rendelése 114
Linux támogatás 111
Macintosh

ügyféltámogatás 125

ügyféltámogatás 125

webszerver, beágyazott 61
Windows

illesztőprogram beállítások 13
illesztőprogramok

támogatása 11

támogatott operációs

rendszerek 10

Windows szoftver eltávolítása 14

146 Tárgymutató

HUWW

background image
background image

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

*CE461-90916*

*CE461-90916*

CE461-90916