HP LaserJet P2035 Printer series - Kombinacije svjetlosnih signala o stanju

background image

Kombinacije svjetlosnih signala o stanju

Tablica 10-1

Legenda svjetlosnih signala o stanju

Oznaka za "lampica ne svijetli"

Oznaka za "lampica svijetli"

Oznaka za "lampica treperi"

Tablica 10-2

Svjetlosne poruke upravljačke ploče

Signali lampica

Stanje pisača

Aktivnost

Inicijaliziranje/pokretanje

U stanju Pokretanja, lampice Go (Kreni),
Ready (Pripravan) i Attention (Pozornost)
se naizmjenično pale i gase jedna za
drugom (u razmaku od 500 ms).

Prekonfiguriranje i inicijaliziranje

Tijekom pokretanja možete zatražiti
posebne inicijalizacijske slijedove za
rekonfiguriranje pisača. Kad se zatraži
jedan slijed, kao npr.resetiranje, lampice
se pale i gase u ciklički kao u stanju
Inicializacije/Pokretanja.

Prekid ispisa

Nakon što je dovršen postupak prekida
ispisa, pisač se vraća u stanje
pripravnosti Ready.

Tijekom postupaka Inicijalizacije,
Rekonfiguracije i Prekida posla ispisa,
pritiskanje gumba nema učinka.

HRWW

Kombinacije svjetlosnih signala o stanju

81

background image

Signali lampica

Stanje pisača

Aktivnost

Pripravan

Pisač je pripravan i ne obavlja nikakav
posao.

Da biste ispisali stranicu s
konfiguracijom, držite pritisnutim gumb

Go (Kreni)

u trajanju od 5 sekunda dok je

uključena lampica Ready (Spreman)
pisača i nema drugih ispisa.

Obrada podataka

Pisač obrađuje ili prima podatke.

Za prekid ispisa pritisnite gumb

Cancel

(Prekini).

Tablica 10-2

Svjetlosne poruke upravljačke ploče (Nastavak)

82

Poglavlje 10 Rješavanje problema

HRWW

background image

Signali lampica

Stanje pisača

Aktivnost

Ručno ulaganje ili Postojeća pogreška

Ovo stanje može nastati zbog sljedećih
razloga:

Ručno ulaganje papira

Opća postojeća pogreška

Pogreška konfiguracije memorije

Pogreška vezana uz profil ili ispis

Za ispravljanje pogreške i ispis dostupnih
podataka pritisnite gumb

Go

(Kreni).

Ako je ispravljanje pogreške bilo
uspješno, pisač će prijeći u stanje obrade
podataka i dovršiti ispis.

Ako ispravljanje nije bilo uspješno, pisač
će se vratiti u stanje postojeće pogreške.

Pozornost

Vratašca uloška s tonerom su otvorena.

Zatvorite vratašca uloška s tonerom.

Tablica 10-2

Svjetlosne poruke upravljačke ploče (Nastavak)

HRWW

Kombinacije svjetlosnih signala o stanju

83

background image

Signali lampica

Stanje pisača

Aktivnost

Kobna pogreška

Isključite pisač, pričekajte 10 s, a
zatim uključite pisač.

Ukoliko ne možete razriješiti
problem, obratite se tvrtki HP. Vidi

Korisnička podrška
na stranici 122

.

Mala količina tonera

Lampice Go (Kreni), Ready (Pripravan) i
Attention (Pozornost) svijetlit će neovisno
o stanju male količine tonera.

Naručite novi spremnik s tintom i imajte
ga u pripravnosti. Vidi

Dodatna oprema i

potrošni materijal na stranici 111

.

Tablica 10-2

Svjetlosne poruke upravljačke ploče (Nastavak)

84

Poglavlje 10 Rješavanje problema

HRWW

background image

Signali lampica

Stanje pisača

Aktivnost

Nema tonera

Uložak s tonerom je izvađen iz pisača.

Stavite uložak s tonerom u pisač.

Zaglavljenje

Odstranite zaglavljeni medij. Vidi

Uklanjanje zaglavljenog papira
na stranici 90

.

Tablica 10-2

Svjetlosne poruke upravljačke ploče (Nastavak)

HRWW

Kombinacije svjetlosnih signala o stanju

85

background image

Signali lampica

Stanje pisača

Aktivnost

Nema papira

Uložite papir ili neki drugi medij.

Postavljanje papira

Uloženi papir ili drugi medij nije podržan.

Umetnite prihvatljivi papir ili neki drugi
medij. Vidi

Papir i mediji za ispis

na stranici 31

.

Pritisnite gumb

Go

(Kreni) kako biste

preskočili stanje.

Tablica 10-2

Svjetlosne poruke upravljačke ploče (Nastavak)

86

Poglavlje 10 Rješavanje problema

HRWW