Pomoć za HP LaserJet P2035 Printer series

background image
background image
background image

Pisač HP LaserJet serije P2030

Korisnički priručnik

background image

Autorska prava i licenca

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Svako je reproduciranje, izmjena i
prevođenje zabranjeno bez prethodne
pisane suglasnosti, osim pod uvjetima
određenim u zakonu o autorskom pravu.

Informacije sadržane u ovom dokumentu su
predmet promjene bez prethodne najave.

Jedina jamstva za HP-ove proizvode i usluge
navedena su u izričitim jamstvenim izjavama
koje se isporučuju s takvim proizvodima i
uslugama. Ništa što je ovdje navedeno ne
sadrži dodatno jamstvo. HP nije odgovoran
za eventualne tehničke i uredničke pogreške
te propuste koji se nalaze u tekstu.

Broj publikacije : CE461-90915

Edition 1, 10/2008

Trgovačka marka

Adobe

®

, Acrobat

®

te PostScript

®

trgovačke

su marke tvrtke Adobe Systems
Incorporated.

Intel® Core™ je tržišni znak tvrtke Intel
Corporation u SAD-u i drugim državama/
regijama.

Microsoft®, Windows® i Windows® XP su
registrirani zaštitni znakovi tvrtke Microsoft
Corporation registrirani u SAD-u.

Windows Vista™ je registrirani zaštitni znak
ili zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation u
SAD-u i drugim državama/regijama.

UNIX

®

je zaštićena trgovačka marka tvrtke

Open Group.

ENERGY STAR i oznaka ENERGY STAR
zaštitni su znakovi registrirani u SAD-u.

background image

Sadržaj

1 Osnovni podaci o proizvodu

Usporedba uređaja ............................................................................................................................... 2

Modeli HP LaserJet serije P2030 ........................................................................................ 2

Značajke proizvoda .............................................................................................................................. 3
Opis uređaja ......................................................................................................................................... 4

Pogled sprijeda .................................................................................................................... 4
Prikaz straga ........................................................................................................................ 4
Priključci sučelja .................................................................................................................. 5
Mjesto oznake s brojem modela i serijskim brojem ............................................................. 5

2 Kontrolna ploča

3 Softver za Windows

Podržani operativni sustavi za Windows ............................................................................................ 10
Podržani upravljački programi pisača za Windows ............................................................................ 11
Prioritet postavki za ispis .................................................................................................................... 12
Promjena postavki upravljačkog programa pisača za Windows ........................................................ 13
Uklanjanje softvera za Windows ........................................................................................................ 14
Podržani uslužni programi za Windows ............................................................................................. 15

Softver za upozorenja o statusu ........................................................................................ 15

Podržani mrežni uslužni programi za Windows .................................................................................. 16

Ugrađeni web-poslužitelj .................................................................................................... 16

Softver za ostale operativne sustave ................................................................................................. 17

4 Korištenje uređaja s operativnim sustavom Macintosh

Softver za Macintosh .......................................................................................................................... 20

Podržani operativni sustavi za Macintosh .......................................................................... 20
Promjena postavki upravljačkog programa pisača za Macintosh ...................................... 20
Softver za Macintosh računala .......................................................................................... 20

HP Printer Utility ................................................................................................ 20

Otvaranje programa HP Printer Utility .............................................. 21

Podržani uslužni programi za Macintosh ........................................................................... 21

Ugrađeni web-poslužitelj ................................................................................... 21

Korištenje značajki Macintosh upravljačkog programa ...................................................................... 22

HRWW

iii

background image

Ispis ................................................................................................................................... 22

Stvaranje i korištenje prethodnih postavki za ispis u sustavu Macintosh .......... 22
Promjena veličine dokumenata ili ispis na papiru prilagođene veličine ............. 22
Ispis naslovnice ................................................................................................. 22
Korištenje vodenih žigova ................................................................................. 23
Ispis više stranica na jedan list papira u sustavu Macintosh ............................. 23
Ispis na obje strane papira (obostrani ispis) ...................................................... 24
Upotreba izbornika Services (Usluge) ............................................................... 24

5 Povezivanje

USB i paralelni priključci ..................................................................................................................... 26
Mrežna konfiguracija .......................................................................................................................... 27

Podržani mrežni protokoli .................................................................................................. 27
Instaliranje uređaja na mreži .............................................................................................. 28
Konfiguriranje mrežnog uređaja ......................................................................................... 28

Prikaz ili promjena mrežnih postavki ................................................................. 28
Postavljanje ili promjena mrežne lozinke .......................................................... 29
IP adresa ........................................................................................................... 29

Postavka brzine veze ....................................................................... 29

6 Papir i mediji za ispis

Korištenje papira i ispisnih medija ...................................................................................................... 32
Podržane veličine papira i ispisnih medija .......................................................................................... 33
Prilagođene veličine papira ................................................................................................................ 35
Podržane vrste papira i ispisnih medija .............................................................................................. 36
Kapacitet ladice i spremnika ............................................................................................................... 37
Smjernice za poseban papir ili ispisne medije .................................................................................... 38
Umetanje u ladice ............................................................................................................................... 39

Orijentacija papira za umetanje u ladice ............................................................................ 39
Ladica 1 ............................................................................................................................. 39
Ladica 2 ............................................................................................................................. 40

Umetanje papira veličine A6 ............................................................................. 40

Ručno ulaganje papira ....................................................................................................... 41

Konfiguriranje ladica ........................................................................................................................... 42
Korištenje izlaznih opcija papira ........................................................................................................ 43

Ispis u gornji (standardni) izlazni spremnik ........................................................................ 43
Ispis ravnim prolazom papira (stražnji spremnik) .............................................................. 43

7 Korištenje značajki proizvoda

EconoMode (Ekonomični način rada) ................................................................................................ 46
Tihi način rada .................................................................................................................................... 47

8 Poslovi ispisa

iv

HRWW

background image

Otkazivanje zadatka ispisa ................................................................................................................. 50

Zaustavljanje trenutnog zadatka ispisa na upravljačkoj ploči pisača ................................. 50
Zaustavljanje trenutnog zadatka ispisa iz programa .......................................................... 50

Korištenje značajki Windows upravljačkog programa pisača ............................................................. 51

Otvaranje upravljačkog programa pisača .......................................................................... 51
Korištenje brzih postavki .................................................................................................... 51
Postavljanje opcija papira i kvalitete .................................................................................. 51
Postavljanje efekata za dokumente ................................................................................... 52
Postavite opcije završne obrade dokumenta ..................................................................... 52
Pribavljanje informacija o podršci i statusu uređaja ........................................................... 54
Postavljanje naprednih opcija ispisa .................................................................................. 55

9 Rukovanje i održavanje uređaja

Ispis informacijskih stranica ................................................................................................................ 58

Ogledna stranica ................................................................................................................ 58
Konfiguracijska stranica ..................................................................................................... 58
Stranica o stanju opreme ................................................................................................... 58

Upravljanje mrežnim uređajem ........................................................................................................... 59

Ugrađeni web-poslužitelj .................................................................................................... 59

Otvorite ugrađeni web-poslužitelj ...................................................................... 59
Informacije - kartica ........................................................................................... 59
Kartica Settings (Postavke) ............................................................................... 60
Kartica Networking (Rad na mreži) ................................................................... 60
Poveznice .......................................................................................................... 60

Zaštita ugrađenog web-poslužitelja ................................................................................... 60

Zaključavanje uređaja ........................................................................................................................ 61
Rukovanje potrošnim materijalom ...................................................................................................... 62

Vijek trajanja potrošnog materijala ..................................................................................... 62
Rukovanje spremnicima s tintom ....................................................................................... 62

Pohrana spremnika s tintom ............................................................................. 62
Koristite originalne HP spremnike s tintom ....................................................... 62
HP propisi za spremnike s tintom drugih proizvođača ...................................... 62
Potvrda valjanosti spremnika s tintom ............................................................... 62
HP korisnička linija i web-stranica za obavijesti o krivotvorinama ..................... 62

Zamjena potrošnog materijala i dijelova ............................................................................................. 64

Smjernice za zamjenu potrošnog materijala ...................................................................... 64
Preraspodjela tonera ......................................................................................................... 64
Promjena spremnika s tintom ............................................................................................ 65

Čišćenje pisača .................................................................................................................................. 67

Čišćenje područja oko spremnika s tintom ........................................................................ 67
Čišćenje puta za papir ....................................................................................................... 68
Čišćenje valjka podizača ladice 1 ...................................................................................... 69
Čišćenje valjka podizača ladice 2 ...................................................................................... 73

HRWW

v

background image

10 Rješavanje problema

Rješavanje općenitih problema .......................................................................................................... 78

Popis za provjeru pri otklanjanju poteškoća ...................................................................... 78
Čimbenici koji djeluju na izvedbu pisača ........................................................................... 79

Vraćanje tvorničkih postavki ............................................................................................................... 80
Kombinacije svjetlosnih signala o stanju ............................................................................................ 81
Poruke upozorenja o statusu. ............................................................................................................. 87
Zaglavljenja ........................................................................................................................................ 89

Uobičajeni uzroci zaglavljenja ............................................................................................ 89
Mjesta zaglavljenja ............................................................................................................ 90
Uklanjanje zaglavljenog papira .......................................................................................... 90

Interna područja ................................................................................................ 90

Područje spremnika s tintom i prolaz papira ..................................... 90

Ulazne ladice ..................................................................................................... 92

Ladica 1 ............................................................................................ 92
Ladica 2 ............................................................................................ 93

Izlazni spremnici ................................................................................................ 95

Uklanjanje problema s kvalitetom ispisa ............................................................................................ 97

Problemi s kvalitetom ispisa vezani uz papir ..................................................................... 97
Problemi s kvalitetom ispisa vezani uz okruženje .............................................................. 97
Problemi s kvalitetom ispisa vezani uz zaglavljenje papira ............................................... 97
Podešavanje gustoće ispisa .............................................................................................. 97
Primjeri neispravno ispisanih slika ..................................................................................... 98

Svijetli ili blijedi ispis .......................................................................................... 98
Mrlje od tonera .................................................................................................. 98
Neispisana mjesta ............................................................................................. 99
Okomite crte ...................................................................................................... 99
Siva pozadina .................................................................................................... 99
Razmazivanje tonera ........................................................................................ 99
Toner nije potpuno nanesen ........................................................................... 100
Okomite pogreške koje se ponavljaju ............................................................. 100
Izobličeni znakovi ............................................................................................ 100
Nakošena stranica .......................................................................................... 100
Savijen ili valovit medij .................................................................................... 101
Nabori i pregibi ................................................................................................ 101
Raspršivanje tonera ........................................................................................ 101

Rješavanje problema u radu ............................................................................................................ 102
Rješavanje poteškoća s povezivanjem ............................................................................................ 103

Rješavanje poteškoća s izravnim vezama ....................................................................... 103
Rješavanje mrežnih problema ......................................................................................... 103

Rješavanje uobičajenih problema sa sustavom Windows ............................................................... 105
Rješavanje čestih problema s Macintosh računalima ...................................................................... 106
Rješavanje problema s operativnim sustavom Linux ....................................................................... 109

vi

HRWW

background image

Dodatak A Dodatna oprema i potrošni materijal

Narudžba dijelova, dodatne opreme i potrošnog materijala ............................................................. 112

Izravna narudžba od HP-a ............................................................................................... 112
Narudžba putem servisa ili davatelja podrške ................................................................. 112

Brojevi dijelova ................................................................................................................................. 113

Spremnici s tonerom ........................................................................................................ 113
Kabeli i sučelja ................................................................................................................. 113

Dodatak B Servis i podrška

Izjava o ograničenom jamstvu tvrtke Hewlett-Packard ..................................................................... 116
Izjava o ograničenom jamstvu za spremnik s tonerom .................................................................... 118
Licencni ugovor s krajnjim korisnikom .............................................................................................. 119
Jamstvena usluga popravka od strane korisnika ............................................................................. 121
Korisnička podrška ........................................................................................................................... 122
HP ugovori o održavanju .................................................................................................................. 123

Ugovori o servisiranju na terenu ...................................................................................... 123

Servisiranje sljedećeg dana ............................................................................ 123
Tjedno servisiranje na terenu .......................................................................... 123

Ponovno pakiranje pisača ................................................................................................ 123
Produljenje jamstva ......................................................................................................... 123

Dodatak C Specifikacije

Fizičke specifikacije .......................................................................................................................... 126
Potrošnja energije i akustičke emisije .............................................................................................. 127
Radna okolina .................................................................................................................................. 128

Dodatak D Informacije o zakonskim propisima

FCC propisi ...................................................................................................................................... 130
Program očuvanja okoliša ................................................................................................................ 131

Zaštita okoliša .................................................................................................................. 131
Emisija ozona .................................................................................................................. 131
Potrošnja energije ............................................................................................................ 131
Potrošnja tonera .............................................................................................................. 131
Upotreba papira ............................................................................................................... 131
Plastika ............................................................................................................................ 131
Potrošni materijal za HP LaserJet ................................................................................... 131
Upute za vraćanje i recikliranje ........................................................................................ 132

Sjedinjene Države i Portoriko .......................................................................... 132

Povrat više spremnika (više od jednog spremnika) ........................ 132
Vraćanje jednog uloška .................................................................. 132
Otprema .......................................................................................... 132

Povrat izvan SAD-a ......................................................................................... 132

Papir ................................................................................................................................ 132

HRWW

vii

background image

Korišteni materijali ........................................................................................................... 132
Upute za odlaganje uređaja na otpad za korisnike u Europskoj uniji .............................. 133
Tablica s podacima o sigurnosti materijala (MSDS, Material safety data sheet) ............. 133
Za više informacija ........................................................................................................... 133

Izjava o sukladnosti .......................................................................................................................... 134

Izjava o sukladnosti ......................................................................................................... 134

Izjave o mjerama opreza .................................................................................................................. 135

Sigurnost lasera ............................................................................................................... 135
Kanadski DOC propisi ..................................................................................................... 135
VCCI izjava (Japan) ......................................................................................................... 135
Izjava o kabelu za napajanje (Japan) .............................................................................. 135
EMI izjava (Koreja) .......................................................................................................... 135
Izjava o laseru za Finsku ................................................................................................. 135
Tablice materijala (Kina) .................................................................................................. 137

Kazalo .............................................................................................................................................................. 139

viii

HRWW

background image

1